Language switcher

Metsateatis

Teade:

Seoses uue metsaregistri käivitumisga suletakse 23. augusti õhtul e-metsateatise teenus ning kuni 11. septembrini ei ole võimalik e-metsateatisi  portaali kaudu esitada. Sellel ajavahemikul on jätkuvalt võimalik esitada metsateatiseid paberkandjal ja digitaalselt e-posti teel, info@keskkonnaamet.ee.

Alates 11. septembrist käivitub uus metsaregistri infosüsteem ja e-metsateatise esitamise võimalus läbi spetsiaalse keskkonna taastub.

Metsaomanik või tema esindaja registreerib metsateatise metsaregistris (uuendus- ja harvendusraie) või esitab Keskkonnaametile metsateatise:
1) kavandatavate raiete kohta, välja arvatud valgustusraie;
2) oluliste metsakahjustuste kohta.

Metsateatist esitamata või metsaressursi arvestuse riiklikus registris registreerimata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas.

Metsateatise registreerimine metsaregistris:
Metsaomanik, kellel on metsaressursi arvestuse riiklikus registris eelnevalt vähemalt 30 päeva kestel avalikustatud metsa inventeerimisandmed, võib Keskkonnaametile esitamata registreerida metsateatise kavandatavate raiete kohta väljaspool kaitstavat loodusobjekti ja ala, mille kohta on vastavalt looduskaitseseaduse §-le 8 esitatud ettepanek loodusobjekti kaitse alla võtmise kohta, vahetult metsaressursi arvestuse riiklikus registris isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu ning teha raiet 12 kuu jooksul pärast metsateatise registreerimist.

Metsaregister kontrollib automaatselt metsateatise sisu vastavust kehtivatele nõuetele ja vastuolude puudumisel kehtivate õigusaktidega registreerib metsateatise. Riigiportaalis on leitav e-vorm eraisikule ja e-vorm ettevõtjale.

Metsateatist saab esitada:
• riigiportaalis, eesti.ee, e-vorm eraisikule ja e-vorm ettevõtjale;
• elektrooniliselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud metsateatise e-posti teel saatmine vastava kontori e-posti üldaadressil;
• isiklikult Keskkonnaameti kontorisse kohale tuues;
• tähtkirjaga kontorisse posti teel saates.

Siit leiad metsateatise täidetava pdf-vormi (1.31 MB, PDF) ning doc-vormi. (130 KB, DOC) Metsateatise pdf-vormi edukamaks täitmiseks ava fail ning file-save as käsklusega salvesta endale sobivasse kohta. Juhime tähelepanu, et metsateatise pdf vormi täitmisel oleks kasutusel pdf programmi kõige värskem versioon. Metsateatise pdf vorm on täidetav Foxit Reader programmiga alates versioonist nr 6.1.2.1224 (allalaaditav http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/) ning Abobe Reader programmiga alates versioonist nr 11.0.06 (allalaaditav http://get.adobe.com/reader/?promoid=JZEFU )."

Keskkonnaamet hindab esitatud metsateatise vastavust nõuetele

Kui metsateatis ei vasta nõuetele, märgitakse, millised on teatise täitmisel tehtud vead, ja tagastatakse see esitajale kolme tööpäeva jooksul selle saamisest arvates.

Keskkonnaamet kontrollib 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase metsateatise saamisest kavandatud raie vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Kui kavandatud raie kohta otsuse tegemine nõuab kooskõlastamist või metsaseaduse § 29 lõike 12 kohast metsakaitseekspertiisi, on Keskkonnaametil metsakaitse ekspertiisi tegemiseks ja tulemustest teavitamiseks kuni 30 tööpäeva.

Keskkonnaamet tagastab raiet lubava või keelava märkega metsateatise esitajale kas allkirja vastu, posti teel metsateatises märgitud aadressil, isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu või e-posti teel digitaalallkirjaga kinnitatult.

Keskkonnaamet võib põhjendatud juhtudel seada õigusaktidest lähtuvalt täiendavaid tingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

Kui metsateatisega kavandatud raie ei ole lubatud, põhjendatakse seda kirjalikult, andes ühtlasi soovitusi tegevuse viimiseks vastavusse õigusaktidega.

Õigusaktid

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.