Finantstagatis jäätmete ladustamiseks

Kuidas arvutada jäätmete ladustamiseks vajamineva tagatise väärtust?

Keskkonnaamet on koostöös Eesti Ringmajandusettevõtete Liiduga koostanud hinnakirja erinevate jäätmeliikide käitlemiskulude väljaselgitamiseks. Samuti on Keskkonnaamet välja töötanud abimaterjali, mille abil on võimalik tagatise väärtust arvutada. Järgnevalt on toodud Exceli fail koos vajalike valemite ja hinnakirjaga, mille saab esitada nii pankadele kui ka keskkonnaloa taotlusega Keskkonnaametile.

Lae arvutamiseks vajalik Exceli fail alla siit (27.2 KB, XLSX).

Kellel on jäätmete ladustamiseks vaja garantiid või finantstagatist?

Tulenevalt jäätmeseaduse § 98_3 lg 1 peab isik, kes taotleb keskkonnaluba või registreeringut jäätmete ladustamiseks, sealhulgas jäätmete käitlemisega kaasnevaks ladustamiseks, esitama loa andjale koos taotlusega Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.

Eelnimetatud tagatist tõendav dokument on mõeldud üksnes üheaegselt ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.

Garantii või finantstagatist tõendav dokument tuleb käesoleval aastal esitada uue keskkonnaloa ja registreeringu taotlejatel, aga ka neil, kes tulevad olemasolevat luba muutma ja kehtiva loa alusel võivad jäätmeid ladustada. Neil, kellel on kehtiv jäätmeluba, aga 2020. a jooksul seda muuta ei kavatse peab garantii või finantstagatist tõendav dokument olemas olema hiljemalt 01.01.2021.

Kes on vabastatud garantii või finantstagatise omamise kohustusest?

1) kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmejaam;
2) prügila käitaja ladestamisele suunatavate jäätmete osas;
3) jäätmehoidla käitaja;
4) isik, kes käitleb probleemtoodetest tekkinud jäätmeid tootja või tootjavastutusorganisatsiooni nimel;
5) metalli- ja pliiakujäätmete ladustaja;
6) isik, kellel on keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem EMAS.

Kuidas määrata üheaegset ladustatavate jäätmete kogus?

Arvestusse lähevad jäätmete kogused, mida on kavas maksimaalselt üheaegselt kinnistul ladustada. Seega igal ajahetkel võib jäätmekäitluskohas ladustada maksimaalselt garantii määramisel aluseks olnud jäätmete kogust. Tagatise eesmärgiks on katta ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulud.

Kes väljastavad Eestis garantiid või finantstagatist tõendava dokumendi?

Eestis väljastavad pangad tagatist tõendava dokumendina garantiikirja. Garantiikirjale märgitakse garantii saajaks Keskkonnaamet. Nõutud garantiitüübiks on teostusgarantii.

Kui ettevõte soovib lõpliku garantiikirja esitada Keskkonnaametile alles eelnõude väljastamise faasis, siis on võimalik Keskkonnaametile esitada keskkonnaloa või registreeringu taotluse juurde ka panga poolt väljastatud kinnituskiri, mis tõendab tulevikus garantiikirja väljastamist. Seega saab ettevõte valida, kas taotlusmaterjalidega esitatakse koheselt garantiikiri või kinnituskiri garantiikirja saamise kohta (see tähendab, et garantiikiri esitatakse Keskkonnaametile pärast eelnõude väljastamist).

Eesti kindlustusfirmad ei paku antud hetkel jäätmete ladustamiseks kindlustust. Seega tuleb tagatist tõendava dokumendi saamiseks pöörduda pankade poole.

Kas finantstagatisena võib kanda raha riigi pangakontole?

Jah, JäätS § 98'3 lg 1 nimetatakse üheks tagatise tõendamise viisiks finantstagatist tõendava dokumendi esitamist. Eelnimetatud dokumendi all peetakse silmas maksekorraldust, mis tõendab, et raha on kantud Rahandusministeeriumi kontsernikontode kooseisu pangakontole. 

Ettevõte peab keskkonnaloa taotlusega koos esitama tagatise suuruse arvutuse.

Keskkonnaamet peab aktsepteerima tagatise suuruse arvutust ning teavitab sellest ettevõtet ning saadab maksekorralduseks vajalikud andmed.
 

Kui kaua peab garantii või finantstagatis kehtima?

Jäätmete ladustamiseks peab olema kehtiv garantii või finantstagatis terve ladustamisperioodi. Kui keskkonnaluba või registreering kehtib kauem kui garantii või finantstagatis, siis tuleb Keskkonnaametile hiljemalt 1 kuu enne garantii või finantstagatise kehtivuse lõppu esitada dokument, mis tõendab, et ettevõttele või isikule väljastatakse uueks perioodiks samale ladustatavale kogusele garantii või finantstagatis. Garantii või finantstagatise puudumisel on jäätmete ladustamine keelatud.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.