Sa oled siin

Dokumendiregister ja pöördumiste esitamine

Keskkonnaameti avalik dokumendiregister

 
Dokumendiregister asub aadressil https://adr.envir.ee/.
 
Dokumendiregistri kasutusjuhend


Dokumendiregistris on võimalik teha otsing andmeväljade järgi. Otsingu teostamiseks peab olema täidetud vähemalt üks otsingu väli.

Otsingu tingimuste vahel on loogiline käsklus JA, st otsitakse dokumente, mis sisaldavad kõiki sisestatud tingimusi. Näited:

  • Kui soovite otsida asutuse poolt saadetud kirja, mille postitasite 01.10.2019, siis tuleks väljale 'Asutus' sisestada asutuse nimi ning väljale 'Registreerimise kuupäev' valida alguskuupäevaks 01.10.2019 ja vajutada nupule 'Otsi'. Dokumendi pealkirjal klõpsates näidatakse dokumendi põhiandmeid, sh kes dokumendile vastab (Täitja) ning mis on vastamise tähtaeg.
  • Kui soovite otsida asutusele 01.10.2019 saadetud dokumenti, siis tuleks väljale 'Asutus' sisestada asutuse nimi ning väljale 'Registreerimise kuupäev' valida alguskuupäevaks 01.10.2019. Dokumendi andmetel klõpsates näidatakse dokumendi põhiandmeid ja kes on dokumendi koostaja.
  • Vajadusel võib otsingule seada rohkem tingimusi.

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente järgmiste andmete järgi:

Isik – otsingukriteerium otsimiseks dokumendi saatja või saaja nime järgi;

Asutus – otsingukriteerium otsimiseks dokumendi saatja või saaja asutuse järgi;

Saatja viit – otsingukriteerium saatja asutuse dokumendi registreerimise numbri järgi;

Pealkiri – otsingukriteerium otsimiseks dokumendi pealkirja järgi;

Koostaja – otsingukriteerium dokumendi koostaja järgi;

Registreerimise kpv – otsingukriteerium otsimiseks Keskkonnaametis dokumendi registreerimise kuupäeva või kuupäeva vahemiku järgi. Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäeva väljale sama kuupäev. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud alates teatud kuupäevast, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale "alates" ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates otsingus märgitud kuupäevast kahanevalt, uuemad dokumendid kõige ees. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud teatud kuupäevani, tuleb soovitud kuupäev sisestada väljale "kuni" ning otsingus kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud otsingus märgitud kuupäevani;

Dokumendi liik – otsingukriteerium otsimiseks dokumendi liigi järgi;

Juurdepääsupiirang – otsingukriteerium dokumendile määratud juurdepääsupiirangu järgi;

Saatmisviis – otsingukriteerium saabumise või saatmise viisi järgi.

Kogu otsingu tulemis kuvatakse 100 esimest dokumenti kahanevalt, uuemad ees. Täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Keskkonnaametisse pöördumise esitamine

Juhime tähelepanu, et iga Keskkonnaametisse pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemasolevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis on tegemist selgitustaotlusega ning vastamise tähtaeg on pikem.

Teabenõue

Teabenõue on teabenõudja poolt avaliku teabe seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks. Teabenõuet saab esitada aadressil https://adr.envir.ee/InformationRequest.aspx.

Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

  • Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitab teabevaldaja sellest teabenõudjat 5 tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks;
  • kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib ta teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.

Selgitustaotlus

Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik:

  • taotleb adressaadilt teavet, mis eeldab adressaadi käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist;
  • taotleb käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud õigusalase selgituse andmist.

Selgitustaotluse edastamiseks tuleb saata kiri e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Selgitustaotlusele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.

Märgukiri

Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik:

  • teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
  • annab adressaadile avaliku elu ja riigivalitsemisega seotud teavet.

Märgukirja edastamiseks tuleb saata kiri e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Märgukirjale vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.