Veeloa taotlemine

Veeloa saamiseks tuleb vastavalt planeeritavale tegevusele esitada Keskkonnaametile e-postiaadressil: info@keskkonnaamet.ee või aadressil Narva maantee 7a, Tallinn 15172  (digi)allkirjastatud taotlus.

Veeseaduse seaduses sätestatud veeloa menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatükki, arvestades veeseaduse sätestatud erisusi.

Veeloa andmine otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja  taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 42 lg 1 ja lg 3 koostoimes veeseaduse § 190 lg 1 kuni 4 esitab loa taotleja Keskkonnaametile veeloa saamiseks vajalikud dokumendid.

Kui kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (KeHJS) § 6 alusel oluliste keskkonnamõjudega tegevuste hulka, kuid on tegevus, mille korral loa andja peab hindama tegevuse mõju eelhinnangu alusel tuleb koos taotlusega esitada ka KeHJS § 6 märkega 1 lõikes 1 toodud informatsioon.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.