Sa oled siin

Riigilõivud

Riigilõivud

Riigilõivu makstakse riigile teatud toimingute tegemise eest.

Keskkonnaamet on kohustatud võtma riigilõivu alltoodud tegevuste korral:

Riigilõivu tasumine pangaülekandega

Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumile enne Keskkonnaametile loa taotluse esitamist. Riigilõivu tasumata jätmisel võib Keskkonnaamet jätta taotluse läbi vaatamata või määrata esimesel võimalusel tähtaja riigilõivu tasumiseks. Riigilõivu määrad on sätestatud riigilõivuseaduses (RLS).

Saaja nimi:      Rahandusministeerium
Saaja konto:    
Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)
SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)

Viitenumbrid:

2900081677

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa ja jahipiirkonna piiride muutmise taotluse läbivaatamine (alus: jahiseadus ja RLS § 97 - 971)

2900081703

Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise ja turustamise taotluse läbivaatamine ning jäätmete riikidevahelise veoloa taotluse menetlemine (alus: jäätmeseadus, looduskaitseseadus ja RLS § 96 ja § 100)

2900081680

Keskkonnakompleksloa andmine ja läbivaatamine (alus: tööstusheite seadus ja RLS § 124-125)

2900081693

Riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamine (alus: jäätmeseadus, kiirgusseadus, metsaseadus, taimede paljundamise ja sordikaitse seadus, atmosfääriõhu kaitse seadus, majandustegevuse seadustiku üldosa seadus  ja RLS § 94-95, § 98-99, § 101, § 131-132. § 104-1041, § 344)

2900081651

Metsapuu seemne sertifitseerimise ja pakendamise toimingud (alus: taimede paljundamise ja sordikaitse seadus ja RLS § 134-135)

2900081664

Maavara geoloogilise uuringu loa, üldgeoloogilise uurimistöö loa ja maavaravaru kaevandamisloa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine (alus: maapõueseadus ja RLS § 121-123)

Selgitusse tuleb märkida (alus: RLS § 9 lg 4):

  • toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse või viide riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele;
  • riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi, kelle eest makstakse.

NB! Selgituse tekst peab olema kirjutatud ladinakeelsete tähtedega. Tasumisel pangaülekandega välisriigis asuvast pangast kohustub makse sooritaja kandma kõik ülekandega seotud kulud (alus: RLS § 10 lg 1).

Täiendavat infot riigilõivude tasumise kohta riigieelarvesse leiab ka Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Enammakstud riigilõivu tagastamine

Enammakstud riigilõivu on maksjal õigus tagasi taotleda. Selleks tuleb esitada vormikohane allkirjastatud avaldus (DOC) Keskkonnaameti kontorisse või saata postiga aadressile Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.

Riigilõivu tagastamise nõue lõppeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti (RLS § 12 lg 1).

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.