Kalastamine

Valdkonna põhieesmärk ja tööülesanded

Vee-elustiku valdkonna peamine ülesanne on vee-elustiku ja vee-elupaikadega seotud küsimuste lahendamine ning kaitsealuste kalade (hink, vingerjas, võldas, tõugjas, harjus, säga, tuur) kaitse ja kalavaru kasutamise korraldamine.

Selleks Keskkonnaamet koostab kaitsealustele kalaliikidele liigitegevuskavasid, tellib inventuure, väljastab piirangutega püügikohtadesse kalastuskaarte, annab kalade asustamise lube, tellib vee-elupaikade taastamisi ja sellele eelnevaid uuringuid.

Lisaks nõustatakse kalastajaid püügikorralduse ja piirangute osas nii e-posti kui telefoni teel.

Vee-elustiku küsimustega tegelevad Keskkonnaametis jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku spetisialistid.

Õigusaktid

  • Kalapüügieeskiri
  • Kalapüügiseadus
  • Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2019. aastal
  • Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord
  • Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning tekitatud kahju arvutamise akti vorm
  • Eestis looduslikult esineva kala või viljastatud marja veekogusse asustamise taotluse kohta esitatavad nõuded, asustamisloa andmise ja asustamise kord
  • Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord

Muu info

  • Kalanduse harrastuspüügi infosüsteem
  • Info kalastuskaardi kohta Keskkonnaministeeriumi kodulehel
  • Info kalastuskaardi taotlemise kohta KalastusInfo.ee lehel

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.