Paisutamine

Veeseadus (VeeS) § 8 lg 2 p 5 alusel antakse vee erikasutusluba veekogu paisutamiseks või hüdroenergia kasutamiseks. VeeS § 8 lg 21 alusel ei ole paisutamiseks vaja vee erikasutusluba, kui vooluveekogu looduslikku veetaset tõstetakse kuni üks meeter, välja arvatud juhul, kui paisutamine toimub  looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel kehtestatud nimistus sisalduvatel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kaitset vajavatel veekogudel või nende lõikudel. See säte vabastab paisuomaniku paisutamiseks vee erikasutusloa taotlemisest.

Hüdroenergia kasutamisel on vee erikasutusluba alati nõutav.

Paisutamisele kohaldatakse VeeS § 17 nõudeid. Samad nõuded kohalduvad VeeS § 16 lg 3 alusel vee-energia saamisele vooluvee tõkestamise ja paisutamisega.

Paisutuse likvideerimine

Paisutuse likvideerimiseks on mitmeid variante, kõik oleneb konkreetsest olukorrast looduses ja omaniku soovidest. Paisutuse likvideerimiseks on vaja alustuseks esitada Keskkonnaametile paisutuse likvideerimise teatis, mille vormi leiab Keskkonnaameti kodulehelt. Paisutuse likvideerimist käsitleb VeeS § 17 ülamärkega 1.

Teatises tuleb esitada:

1) paisu omaniku ja kasutaja nimi ning isikukood või registrikood;

2) kontaktinfo, sealhulgas telefoninumber ja aadress;

3) paisu asukoha kinnistu katastrinumber;

4) paisutuse likvideerimise või veetaseme alandamise aeg;

5) andmed veetaseme alandamise korral normaalpaisutustaseme kohta;

6) kohaliku omavalitsuse üksuse seisukoht.

Keskkonnaametil on õigus teatise menetluse jooksul küsida taotlejalt lisainformatsiooni. Keskkonnaamet teeb esitatud teatise alusel otsuse paisutuse likvideerimise lubamise kohta 20 tööpäeva jooksul.

Loe lisaks:

  • Paisude mõju
  • Tõkestusrajatiste inventuuri andmed. Aruandest leiab infot paisude kohta ja andmed on kasutatavad vee erikasutusloa taotlemisel.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       Jändja pais ja kalapääs. Foto: Elina Leiner

Abimaterjalid

Abimaterjalid:

 

Õigusaktid:

Lisainfo:

Elina Leiner

Keskkonnaameti keskkonnaosakonna vee peaspetsialist

telefon: 4477387, 56898533

e-post: elina.leiner@keskkonnaaamet.ee

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.