Paisutamine

Veeseadus (VeeS) § 187 p 7 alusel antakse vee erikasutuse keskkonnaluba (edaspidi veeluba) veekogu paisutamiseks või hüdroenergia kasutamiseks. Paisutamisele kohaldatakse VeeS § 174 nõudeid. 

VeeS § 188 lg 1 p 3 alusel ei ole paisutamiseks vaja veeluba, kui vooluveekogu looduslikku veetaset tõstetakse kuni üks meeter, välja arvatud juhul, kui paisutamine toimub  looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel kehtestatud nimistus sisalduvatel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kaitset vajavatel veekogudel või nende lõikudel. See säte vabastab paisuomaniku paisutamiseks veeloa taotlemisest.
Hüdroenergia kasutamisel on veeluba alati nõutav.

Paisutuse likvideerimine

Paisutuse likvideerimiseks on mitmeid variante, kõik oleneb konkreetsest olukorrast looduses ja omaniku soovidest. Paisutuse likvideerimist käsitleb VeeS § 175. Paisutuse likvideerimiseks on vajalik taotleda Keskkonnaametist veekeskkonnariskiga tegevuse registreering. Koos registreeringu taotlusega on vajalik esitada ka kohaliku omavalitsuse seisukoht.
Üks näide paisutuse likvideerimisest on leitav siit (1.61 MB, PDF).

Jändja pais ja kalapääs. Foto: Elina Leiner

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.