Language switcher

Lubade taotlused

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Alati ei ole aga keskkonnahäiringu vältimine vajalik ega võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada, võttes seejuures arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tegemiseks ning maavara kaevandamiseks Keskkonnaametilt luba. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamisele – keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Elbu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Liivaku III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Loone uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Kivinina uuringuloa taotlus 
 8. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Männiku IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Männiku X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Sopimetsa IV uuringuruumi geoloogilse uuringu loa taotlus
 14. Korba uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Tammemäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (AS TREV-2 Grupp)
 16. Päde uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Kalevi III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Liiva IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Tammemäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Osaühing C.B.A.)
 21. Võõbu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Röamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Viisu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Sõtke uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 28. Mureoru uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Tika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Nurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Aasuvälja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Enge uuringuruumi maavara geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Kärgandi uuringuruumi geoloogilise uuringu taotlus
 34. Päraküla uuringuruumi geoloogilise uuringu taotlus
 35. Kukemetsa VI uuringuruum geoloogilise uuringu taotllus
 36. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 37. Urissaare II geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Paluküla uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlusüldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 39. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Kuie II maavara geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 42. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 43. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 45. Kauoja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Nepste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 47. Jaakna III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 48. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 49. Tõrenurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 50. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 51. Võidu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 2. Künka kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 3. Suurkõrtsi lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 4. Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa nr KMIN-074 muutmise taotlus
 5. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 6. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 7. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 8. Männiku VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 9. Välgi II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 10. Aardlapalu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 11. Kuusemetsa karjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 12. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 13. Kuislemma turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 14. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 15. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 16. Hõreda turbatootmisala maavara kaevandamisee loa taotlus (AKTSIASELTS TURVAS)
 17. Lõhmuse IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 18. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 19. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 20. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 21. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 22. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 23. Soomevere liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 24. Sõõru liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 25. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 26. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 27. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 28. Miila liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 29. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 30. Liivalaia VI liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 31. Siimusti II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 32. Mereäärne savikarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 33. Endla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 34. Pihuvere kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 35. Haava III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 36. Tõrise liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 37. Kingli kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 38. Borrby kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 39. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 40. Talteri liivakarjääri kaevandamise loa muutmise taotlus
 41. Vahelaane III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 42. Rõõsa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 43. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 44. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 45. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 46. Riisselja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 47. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 48. Hõreda turbatootmisala maavara kaevandamisee loa taotlus (AS Silikaat)
 49. Maardu lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 50. Ääsmäe turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 51. Selja kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 52. Kingli III kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 53. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 54. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 55. Määvli-Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 56. Kõõru liivakarjääri maavara kaevandamise loa nr SAAM-028 pikendamise taotlus
 57. Lagenõmme VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 58. Partsi 2 kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr HIIM-017 muutmise taotlus
 59. Kohtla-Järve lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 60. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.