Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja keskkonnalubasid maavara kaevandamiseks.

 

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 

 1. Liivaku IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Kangru uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Sõreste V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Muri III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Murru II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Paluküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Kobratu IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Välgita V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Villevere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Ainja VII uuringuruumi goloogilise uuringu loa taotlus
 11. Veskimäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Makita II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Veltsi II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Karitsa uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Hüüru uuringuruumi  geoloogilsie uuringu loa taotlus
 16. Pulleritsu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Pahuvere III uuringuurmi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Vahastu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Tääksi V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Männiku XXII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Mõnuste uuriguruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Ooremaa V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Männiku XXI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Valkla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa tatolus 
 25. Valkla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Saunja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Väo X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Väo XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Uljaste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Mõsametsa V uuringuruumi geoloogilse uuringu loa taotlus
 31. Mureoru uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Lodja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Vatsla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Valistre III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 37. Võiste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Türisalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Tõdva geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 45. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 47. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 48. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 49. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 50. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 51. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 52. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 53. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 54. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Kivinina uuringuloa taotlus 
 56. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 60. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 63. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 64. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 65. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 66. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 75. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Mihkli II uuringuloa taotlus
 77. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 78. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 79. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 80. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 81. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 82. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 83. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 84. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 86. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 87. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 88. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 89. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 90. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 91. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 92. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 93. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 94. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 95. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 96. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 97. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 98. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 99. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 100. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 101. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 102. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 103. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 104. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 105. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 106. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 107. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaloa taotlused maavara kaevandamiseks

 1. Kurevere dolomiidikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus 
 2. Saverna II kruusakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus 
 3. Siimu II liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 4. Kaiste II kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus 
 5. Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 6. Tudulinna kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 7. Liivamäe II liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 8. Abissaare liivakarjääri keskkonnaloa taotlus  
 9. Variku liivakarjääri keskkonnaloa muutmine 
 10. Laiavangu liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 11. Kolleri IV kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus 
 12. Tornimäe IV liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 13. Soosaare III turbatootmisalale keskkonnaloa muutmise taotlus
 14. Massiaru III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 15. Männiku XI liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 16. Lepplaane liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 17. Neeruti karjääri keskkonnaloa taotlus
 18. Aakre IV liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 19. Kibuna liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 20. Karude V liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 21. Kibuna II kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlus
 22. Rõõsa II liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 23. Röamäe II liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 24. Hagudi turbatootmisala keskkonnaloa taotlus
 25. Tammemäe III liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 26. Vetla liivakarjääri keskkonnaloa taotlus 
 27. Maleva II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 28. Sutlema II lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 29. Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 30. Tammemäe VIII liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 31. Männiku IX liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 32. Muri II liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 33. Vangu III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 34. Purila kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 35. Harku karjääri keskkonnaloa kõrvaltingimuste muutmise taotlus
 36. Sõmeru liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 37. Kurevarase kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus
 38. Liivamäe III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 39. Takteri liivakrjääri ja Talteri II liivakarjääri keskkonnaloa liitmise taotlus
 40. Kiusumetsa liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 41. Aardlapalu liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 42. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 43. Estonia kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 44. Uus-Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 45. Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 46. Patsi VI kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 47. Seljametsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 48. Rääma II turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 49. Rääma III turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 50. Lintsi kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 51. Estonia II põlevkivikaevanduse maavara kaevandamisloa taotlus
 52. Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 53. Süsinõmme II liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 54. Sirgala karjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 55. Kihnu karjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 56. Liivalaia III liivakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus 
 57. Seli II turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 58. Maidla lubjakivikarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 59. Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 60. Kobratu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 61. Pööravere II turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 62. Pööravere turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 63. Kruusa karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 64. Harku VIII lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 65. Harku II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 66. Harku V lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 67. Harku III lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 68. Piuga kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 69. Maardu lubjakivikarjääri ja Maardu II lubjakivikarjääri kaevandamislubade muutmise ja liitmine taotlus
 70. Anelema dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 71. Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 72. Nurme IV turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 73. Sohlu kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 74. Elbu VI turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 75. Eassalu V ja Eassalu VI kruusakarjääride kaevandamislubade liitmise taotlus 
 76. Eassalu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 77. Potsepa IV liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 78. Vangu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 79. Kauoja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 80. Võidu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 81. Aardla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 82. Nepste IV kaevandamisloa taotlus
 83. Tammemäe VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 84. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 85. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 86. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 87. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 88. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 89. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 90. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 91. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 92. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 93. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 94. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 95. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 96. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 97. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 98. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 99. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 100. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 101. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 102. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 103. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 104. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 105. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 106. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 107. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 108. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 109. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 110. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 111. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 112. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 113. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 114. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 115. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 116. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 117. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 118. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 119. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 120. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 121. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 122. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 123. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 124. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 125. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 126. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 127. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 128. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 129. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 130. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 131. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 132. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.