Lubade taotlused

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Alati ei ole aga keskkonnahäiringu vältimine vajalik ega võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada, võttes seejuures arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tegemiseks ning maavara kaevandamiseks Keskkonnaametilt luba. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamisele – keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Rakke uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Tännassilma uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Kadastiku V geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Kibuna II geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 9. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 12. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 15. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Kivinina uuringuloa taotlus 
 19. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 27. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 29. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 30. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 41. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Mihkli II uuringuloa taotlus
 43. Imukvere üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus 
 44. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 45. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 46. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (Rae Development OÜ)
 47. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 48. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 49. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 50. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 51. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 52. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus AS Tariston
 53. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 54. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 56. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 57. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 60. Männiku XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Männiku XII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 63. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 64. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 65. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 66. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Urge uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Raeküla uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 72. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 78. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 79. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 80. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 81. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 82. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 83. Vana-Kuuste uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 84. Kivimäe II uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 86. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 87. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 90. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 91. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 92. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus
 93. Kiusumetsa uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 2. Kõldu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 3. Simuna turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 4. Jaakna III kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 5. Viisu turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 6. Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 7. Liivaku kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 8. Raatsiotsa III liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 9. Künka II kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 10. Sillaotsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 11. Mäepealse kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise ja pikendamise taotlus
 12. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 13. Luiste kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 14. Vahelaane II ja IV kruusakarjääri kaevandamislubade liitmise ja pikendamise taotlus
 15. Krundi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 16. Sooniste turbatootmisala kaevandamisloa muutmine taotlus 
 17. Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise loa taotlus
 18. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 19. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 20. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 21. Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa nr KMIN-074 muutmise taotlus
 22. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 23. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 24. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 25. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 26. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 27. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 28. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 29. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 30. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 31. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 32. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 33. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 34. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 35. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 36. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 37. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 38. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 39. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 40. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 41. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 42. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 43. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 44. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 45. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 46. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 47. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 48. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 49. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 50. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 51. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 52. Karinu III maavara kaevandamise loa taotlus
 53. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 54. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 55. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 56. Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 57. Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 58. Keressaare II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 59. Keressaare turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 60. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 61. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus Osaühing Eesti Killustik
 62. Laiküla turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 63. Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 64. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 65. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 66. Sigaste kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 67. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 68. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 69. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 70. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 71. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 72. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 73. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 74. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 75. Elbu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 76. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 77. Kalajärve III liivakarjääri kaevandamise loa nr L.MK7322588 pikendamise taotlus
 78. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 79. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 80. Selja III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 81. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 82. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 83. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 84. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 85. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 86. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 87. Kaalepi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 88. Kinksi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK/318027 pikendamise taotlus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.