Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja kaevandamise lubasid.

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Uikala uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Männiku XVIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Männiku XVII geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Konju uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taolus
 9. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 10. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Rakke uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Tännassilma uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 16. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 19. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 22. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Kivinina uuringuloa taotlus 
 26. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 34. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 36. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 37. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 45. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 47. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 48. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 49. Mihkli II uuringuloa taotlus
 50. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 51. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 52. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 53. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 54. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 55. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 56. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 60. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 63. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 64. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 65. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 66. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 67. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 78. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 79. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 80. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 81. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 82. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 83. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 84. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Tõrenurme liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 2. Tammiste liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 3. Kodasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise ja pikendamise taotlus
 4. Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 5. Kasesoo turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmine
 6. Aasuvälja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 7. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 8. Ruusamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 9. Ulila turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 10. Kõduküla liivakarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamine
 11. Kalevi liivakarjääri mäeeraldise laiendamise taotlus
 12. Lõhmuse III kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 13. Kobratu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 14. Otisaare lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 15. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 16. Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 17. Lagenõmme III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 18. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 19. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 20. Mõisametsa kruusakarjääti kaevandamisloa muutmise taotlus
 21. Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 22. Kõldu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 23. Simuna turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 24. Jaakna III kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 25. Viisu turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 26. Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 27. Liivaku kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 28. Raatsiotsa III liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 29. Künka II kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 30. Sillaotsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 31. Mäepealse kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise ja pikendamise taotlus
 32. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 33. Krundi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus 
 34. Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise loa taotlus
 35. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 36. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 37. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 38. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 39. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 40. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 41. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 42. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 43. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 44. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 45. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 46. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 47. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 48. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 49. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 50. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 51. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 52. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 53. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 54. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 55. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 56. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 57. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 58. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 59. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 60. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 61. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 62. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 63. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 64. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 65. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 66. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 67. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 68. Karinu III maavara kaevandamise loa taotlus
 69. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 70. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 71. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 72. Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 73. Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 74. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 75. Laiküla turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 76. Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 77. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 78. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 79. Sigaste kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 80. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 81. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 82. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 83. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 84. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 85. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 86. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 87. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 88. Elbu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 89. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 90. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 91. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 92. Selja III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 93. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 94. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 95. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 96. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 97. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 98. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 99. Kinksi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK/318027 pikendamise taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.