Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja keskkonnalubasid maavara kaevandamiseks.

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Vatsla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Valistre III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Kirikuküla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 6. Võiste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Türisalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise loa taotlus
 9. Tõdva geoloogilise uuringuloa taotlus
 10. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Männiku XVII geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 16. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 20. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 23. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 26. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Kivinina uuringuloa taotlus 
 28. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 36. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 38. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 39. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 45. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 47. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 48. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 49. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 50. Mihkli II uuringuloa taotlus
 51. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 52. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 53. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 54. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 55. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 56. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 57. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 60. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 61. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 63. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 64. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 65. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 66. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 67. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 68. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 78. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 79. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 80. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 81. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 82. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 83. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 84. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 85. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 90. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaloa taotlused maavara kaevandamiseks

 1. Malvaste karjääris maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa muutise taotlus
 2. Kose-Risti II karjääris maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa pikendamise taotlus
 3. Estonia kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa muutmise taotlus
 4. Uus-Kiviõli kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa muutmise taotlus
 5. Uus-Kiviõli II kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa muutmise taotlus
 6. Ülgase savikarjääri maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa pikendamise taotlus
 7. Patsi VI kruusakarjääri maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa muutmise taotlus
 8. Seljametsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 9. Rääma II turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 10. Rääma III turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 11. Lintsi kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 12. Estonia II põlevkivikaevanduse maavara kaevandamisloa taotlus
 13. Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 14. Süsinõmme II liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 15. Sirgala karjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 16. Kihnu karjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 17. Iisaku III liivakarjääri maavara kaevandamiseloa muutmise taotlus
 18. Liivalaia III liivakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus 
 19. Seli II turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 20. Riisipere III turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 21. Riisipere turbatootmisala maavara kaevandamisloa pikendamise ja muutmise taotlus
 22. Maidla lubjakivikarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 23. Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 24. Kobratu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 25. Pööravere II turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 26. Pööravere turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 27. Määra lubjakivikarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 28. Peningi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 29. Kruusa karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 30. Harku VIII lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 31. Harku II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 32. Selli II kruusakarjääri kaevandamisloa muutmie taotlus
 33. Harku V lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 34. Piuga kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 35. Maardu lubjakivikarjääri ja Maardu II lubjakivikarjääri kaevandamislubade muutmise ja liitmine taotlus
 36. Anelema dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 37. Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 38. Nurme IV turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 39. Sohlu kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 40. Elbu VI turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 41. Eassalu V ja Eassalu VI kruusakarjääride kaevandamislubade liitmise taotlus 
 42. Eassalu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 43. Potsepa IV liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 44. Vangu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 45. Kauoja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 46. Sepaküla karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 47. Raudi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 48. Võidu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 49. Aardla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 50. Sopimetsa II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 51. Mustu V kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 52. Mustu VI kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 53. Kolustre kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 54. Tikka kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 55. Männiku V kaevandamisloa pikendamise taotlus
 56. Nepste IV kaevandamisloa taotlus
 57. Tagalahe kaevandamisloa muutmise taotlus
 58. Tammemäe VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 59. Tõrenurme liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 60. Kodasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise ja pikendamise taotlus
 61. Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 62. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 63. Ruusamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 64. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 65. Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 66. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 67. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 68. Kõldu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 69. Simuna turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 70. Jaakna III kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 71. Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 72. Sillaotsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 73. Mäepealse kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise ja pikendamise taotlus
 74. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 75. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 76. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 77. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 78. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 79. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 80. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 81. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 82. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 83. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 84. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 85. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 86. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 87. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 88. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 89. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 90. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 91. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 92. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 93. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 94. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 95. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 96. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 97. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 98. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 99. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 100. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 101. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 102. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 103. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 104. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 105. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 106. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 107. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 108. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 109. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 110. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 111. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 112. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 113. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 114. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 115. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 116. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 117. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 118. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 119. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 120. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 121. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 122. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 123. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 124. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 125. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.