Language switcher

Lubade taotlused

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Alati ei ole aga keskkonnahäiringu vältimine vajalik ega võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada, võttes seejuures arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tegemiseks ning maavara kaevandamiseks Keskkonnaametilt luba. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamisele – keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Elbu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Liivaku III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Kivinina uuringuloa taotlus 
 7. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Korba uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Viisu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Sõtke uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 17. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 18. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Kuie II maavara geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 21. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 22. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Sonni II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Lintsi III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Lepplaane uuringuloa taotlus
 35. Tika II geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 36. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 37. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Orgmetsa uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 39. Mihkli II uuringuloa taotlus
 40. Purila II geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Imukvere üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus 
 42. Maleva IX geoloogilise uuringu loa taotlus 
 43. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 44. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 45. Noonu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 46. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (Rae Development OÜ)
 47. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 48. Kanaküla üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 49. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 50. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 51. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 52. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 53. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus AS Tariston
 54. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 56. Kamali IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse
 57. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Orava IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 60. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 63. Männiku XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 64. Männiku XII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 65. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 66. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 68. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 69. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 70. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Urge uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Raeküla uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 76. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 78. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 79. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 80. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 81. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 82. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 83. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 84. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 85. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 86. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 87. Vana-Kuuste uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 88. Kivimäe II uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Kiusumetsa uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 2. Künka kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 3. Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa nr KMIN-074 muutmise taotlus
 4. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 5. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 6. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 7. Männiku VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 8. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 9. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 10. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 11. Hõreda turbatootmisala maavara kaevandamisee loa taotlus (AKTSIASELTS TURVAS)
 12. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 13. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 14. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 15. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 16. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 17. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 18. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 19. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 20. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 21. Pihuvere kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 22. Tõrise liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 23. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 24. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 25. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 26. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 27. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 28. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 29. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 30. Lagenõmme VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 31. Alesti II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 32. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 33. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 34. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 35. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 36. Lümandu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 37. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 38. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 39. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 40. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 41. Epu-Kotku turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 42. Karinu III maavara kaevandamise loa taotlus
 43. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 44. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 45. Kadastiku II maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 46. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 47. Prääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 48. Retla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 49. Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 50. Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 51. Ahekõnnu karjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 52. Keressaare II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 53. Keressaare turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 54. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 55. Orava II kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 56. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus Osaühing Eesti Killustik
 57. Puski liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 58. Pusku lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa laiendamise taotlus
 59. Keedika kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 60. Laiküla turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 61. Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 62. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 63. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 64. Huntaugu III liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus 
 65. Sigaste kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 66. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 67. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 68. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 69. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 70. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 71. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 72. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 73. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 74. Elbu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 75. Mustu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 76. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 77. Tika kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 78. Kalajärve III liivakarjääri kaevandamise loa nr L.MK7322588 pikendamise taotlus
 79. Sutlema I lubjakivikarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus
 80. Raja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 81. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 82. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 83. Mustu III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 84. Selja III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 85. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 86. Karude II kruusakarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus
 87. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.