Language switcher

Lubade taotlused

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Alati ei ole aga keskkonnahäiringu vältimine vajalik ega võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada, võttes seejuures arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tegemiseks ning maavara kaevandamiseks Keskkonnaametilt luba. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamisele – keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Elbu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Liivaku III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Kivinina uuringuloa taotlus 
 7. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Männiku IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Männiku X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Korba uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Tammemäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (AS TREV-2 Grupp)
 14. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Tammemäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Osaühing C.B.A.)
 16. Viisu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Sõtke uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 21. Nurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Enge uuringuruumi maavara geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Kärgandi uuringuruumi geoloogilise uuringu taotlus
 24. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 25. Paluküla uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlusüldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 26. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Kuie II maavara geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 29. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 30. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Tõrenurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Orava III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Kenni uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Sonni II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Lintsi III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Võidu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Sohlu uuringuruumi muutmise taotlus
 45. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Valistre II geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 2. Künka kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 3. Suurkõrtsi lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 4. Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa nr KMIN-074 muutmise taotlus
 5. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 6. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 7. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 8. Männiku VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 9. Kuusemetsa karjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 10. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 11. Kuislemma turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 12. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 13. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 14. Hõreda turbatootmisala maavara kaevandamisee loa taotlus (AKTSIASELTS TURVAS)
 15. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 16. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 17. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 18. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 19. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 20. Soomevere liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 21. Sõõru liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 22. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 23. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 24. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 25. Miila liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 26. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 27. Liivalaia VI liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 28. Siimusti II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 29. Mereäärne savikarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 30. Endla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 31. Pihuvere kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 32. Haava III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 33. Tõrise liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 34. Kingli kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 35. Borrby kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 36. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 37. Talteri liivakarjääri kaevandamise loa muutmise taotlus
 38. Vahelaane III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 39. Rõõsa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 40. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 41. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 42. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 43. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 44. Kingli III kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 45. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 46. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 47. Määvli-Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 48. Kõõru liivakarjääri maavara kaevandamise loa nr SAAM-028 pikendamise taotlus
 49. Lagenõmme VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 50. Partsi 2 kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr HIIM-017 muutmise taotlus
 51. Kohtla-Järve lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 52. Pahkla kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus 
 53. Alesti II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 54. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 55. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 56. Ooremaa IV kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 57. Kaopalu kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 58. Vatla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 59. Väo VI lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 60. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 61. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 62. Paaslangi liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 63. Lümandu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 64. Reastvere V liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.