Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja keskkonnalubasid maavara kaevandamiseks.

 

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 

 1. Hüüru uuringuruumi  geoloogilsie uuringu loa taotlus
 2. Pulleritsu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Pahuvere III uuringuurmi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Vahastu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Tääksi V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Männiku XXII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Annamõisa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Mõnuste uuriguruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Võiste II uuringuumi geolooglise uuringu loa taotlus
 10. Ooremaa V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Männiku XXI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Orapere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Valgejõe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Valkla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa tatolus 
 15. Valkla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Saunja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Väo X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Väo XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Uljaste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Mõsametsa V uuringuruumi geoloogilse uuringu loa taotlus
 21. Mureoru uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Lodja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Pihali II uuriguruumi geoloogilsie uuringu loa taotlus
 24. Vatsla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Valistre III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 28. Võiste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Türisalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Tõdva geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 39. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 42. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 45. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Kivinina uuringuloa taotlus 
 47. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 48. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 49. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 50. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 51. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 52. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 53. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 54. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 56. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 57. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 60. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 63. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 64. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 65. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 66. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Mihkli II uuringuloa taotlus
 68. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 69. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 70. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 71. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 72. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 74. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 77. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 78. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 79. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 80. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 81. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 82. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 83. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 84. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 90. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 91. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 92. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 93. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 94. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 95. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 96. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 97. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 98. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 99. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 100. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaloa taotlused maavara kaevandamiseks

 

 1. Soosaare III turbatootmisalale keskkonnaloa muutmise taotlus
 2. Massiaru III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 3. Männiku XI liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 4. Lepplaane liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 5. Neeruti karjääri keskkonnaloa taotlus
 6. Aakre IV liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 7. Kibuna liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 8. Karude V liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 9. Ahekõnnu kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 10. Kibuna II kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlus
 11. Rõõsa II liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 12. Röamäe II liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 13. Hagudi turbatootmisala keskkonnaloa taotlus
 14. Tammemäe III liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 15. Vetla liivakarjääri keskkonnaloa taotlus 
 16. Kalajärve II liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 17. Maleva II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 18. Sutlema II lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 19. Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 20. Tammemäe VIII liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 21. Männiku IX liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 22. Maleva VII kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus
 23. Vangu III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 24. Purila kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 25. Harku karjääri keskkonnaloa kõrvaltingimuste muutmise taotlus
 26. Sõmeru liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 27. Liivamäe III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 28. Urge kruusakrjääri keskkonnaloa taotlus
 29. Mirje liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 30. Takteri liivakrjääri ja Talteri II liivakarjääri keskkonnaloa liitmise taotlus
 31. Kiusumetsa liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 32. Aardlapalu liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 33. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 34. Estonia kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 35. Uus-Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 36. Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 37. Ülgase savikarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 38. Patsi VI kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 39. Seljametsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 40. Rääma II turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 41. Rääma III turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 42. Lintsi kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 43. Estonia II põlevkivikaevanduse maavara kaevandamisloa taotlus
 44. Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 45. Süsinõmme II liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 46. Sirgala karjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 47. Kihnu karjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 48. Liivalaia III liivakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus 
 49. Seli II turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 50. Maidla lubjakivikarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 51. Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 52. Kobratu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 53. Pööravere II turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 54. Pööravere turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 55. Kruusa karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 56. Harku VIII lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 57. Harku II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 58. Harku V lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 59. Harku III lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 60. Piuga kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 61. Maardu lubjakivikarjääri ja Maardu II lubjakivikarjääri kaevandamislubade muutmise ja liitmine taotlus
 62. Anelema dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 63. Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 64. Nurme IV turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 65. Sohlu kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 66. Elbu VI turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 67. Eassalu V ja Eassalu VI kruusakarjääride kaevandamislubade liitmise taotlus 
 68. Eassalu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 69. Potsepa IV liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 70. Vangu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 71. Kauoja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 72. Võidu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 73. Aardla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 74. Tikka kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 75. Nepste IV kaevandamisloa taotlus
 76. Tammemäe VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 77. Kodasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise ja pikendamise taotlus
 78. Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 79. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 80. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 81. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 82. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 83. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 84. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 85. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 86. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 87. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 88. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 89. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 90. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 91. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 92. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 93. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 94. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 95. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 96. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 97. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 98. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 99. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 100. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 101. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 102. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 103. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 104. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 105. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 106. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 107. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 108. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 109. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 110. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 111. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 112. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 113. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 114. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 115. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 116. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 117. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 118. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 119. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 120. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 121. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 122. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 123. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 124. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 125. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 126. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 127. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.