Language switcher

Lubade taotlused

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Alati ei ole aga keskkonnahäiringu vältimine vajalik ega võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada, võttes seejuures arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tegemiseks ning maavara kaevandamiseks Keskkonnaametilt luba. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamisele – keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Liivaku III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Kivinina uuringuloa taotlus 
 6. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Korba uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Viisu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Sõtke uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 16. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 17. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Kuie II maavara geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 20. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 21. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Tika II geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 32. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 33. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Orgmetsa uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 35. Mihkli II uuringuloa taotlus
 36. Imukvere üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus 
 37. Maleva IX geoloogilise uuringu loa taotlus 
 38. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 39. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 40. Noonu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 41. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (Rae Development OÜ)
 42. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 43. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 44. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 45. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 46. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 47. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus AS Tariston
 48. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 49. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 50. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 51. Orava IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 52. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 53. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 54. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 56. Männiku XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Männiku XII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 60. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 61. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 62. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 63. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 64. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 65. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 66. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Urge uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Raeküla uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 69. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 78. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 79. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 80. Vana-Kuuste uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 81. Kivimäe II uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus
 82. Kurtna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 83. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 84. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 85. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Liivamäe III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Hermani uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 88. Võrkla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Altpere III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 90. Kiusumetsa uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 2. Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa nr KMIN-074 muutmise taotlus
 3. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 4. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 5. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 6. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 7. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 8. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 9. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 10. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 11. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 12. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 13. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 14. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 15. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 16. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 17. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 18. Pihuvere kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 19. Tõrise liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 20. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 21. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 22. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 23. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 24. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 25. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 26. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 27. Lagenõmme VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 28. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 29. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 30. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 31. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 32. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 33. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 34. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 35. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 36. Epu-Kotku turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 37. Karinu III maavara kaevandamise loa taotlus
 38. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 39. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 40. Kadastiku II maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 41. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 42. Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 43. Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 44. Ahekõnnu karjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 45. Keressaare II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 46. Keressaare turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 47. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 48. Orava II kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 49. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus Osaühing Eesti Killustik
 50. Puski liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 51. Pusku lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa laiendamise taotlus
 52. Keedika kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 53. Laiküla turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 54. Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 55. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 56. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 57. Huntaugu III liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus 
 58. Sigaste kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 59. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 60. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 61. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 62. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 63. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 64. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 65. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 66. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 67. Elbu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 68. Mustu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 69. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 70. Tika kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 71. Kalajärve III liivakarjääri kaevandamise loa nr L.MK7322588 pikendamise taotlus
 72. Sutlema I lubjakivikarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus
 73. Raja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 74. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 75. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 76. Mustu III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 77. Selja III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 78. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 79. Karude II kruusakarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus
 80. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 81. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 82. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 83. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 84. Liivalaia VII liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 85. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 86. Lagenõmme II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa SAAM-014 muutmise taotlus
 87. Kaalepi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 88. Kinksi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK/318027 pikendamise taotlus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.