Lubade taotlused

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Alati ei ole aga keskkonnahäiringu vältimine vajalik ega võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada, võttes seejuures arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tegemiseks ning maavara kaevandamiseks Keskkonnaametilt luba. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamisele – keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Kadastiku V geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Kibuna II geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 6. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 9. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 12. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Liivaku III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Kivinina uuringuloa taotlus 
 17. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 25. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 27. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 28. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 39. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Mihkli II uuringuloa taotlus
 41. Imukvere üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus 
 42. Maleva IX geoloogilise uuringu loa taotlus 
 43. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 44. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 45. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (Rae Development OÜ)
 46. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 47. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 48. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 49. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 50. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 51. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus AS Tariston
 52. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 53. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 54. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 56. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 59. Männiku XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 60. Männiku XII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 63. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 64. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 65. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 66. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Urge uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Raeküla uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 72. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 78. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 79. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 80. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 81. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 82. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 83. Vana-Kuuste uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 84. Kivimäe II uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 86. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 87. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Liivamäe III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Võrkla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 90. Altpere III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 91. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 92. Risu-Suurküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 93. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 94. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 95. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 96. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus
 97. Kiusumetsa uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Vahelaane II ja IV kruusakarjääri kaevandamislubade liitmise ja pikendamise taotlus
 2. Krundi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 3. Sooniste turbatootmisala kaevandamisloa muutmine taotlus 
 4. Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise loa taotlus
 5. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 6. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 7. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 8. Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa nr KMIN-074 muutmise taotlus
 9. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 10. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 11. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 12. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 13. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 14. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 15. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 16. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 17. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 18. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 19. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 20. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 21. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 22. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 23. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 24. Pihuvere kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 25. Tõrise liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 26. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 27. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 28. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 29. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 30. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 31. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 32. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 33. Lagenõmme VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 34. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 35. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 36. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 37. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 38. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 39. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 40. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 41. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 42. Karinu III maavara kaevandamise loa taotlus
 43. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 44. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 45. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 46. Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 47. Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 48. Keressaare II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 49. Keressaare turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 50. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 51. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus Osaühing Eesti Killustik
 52. Puski liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 53. Pusku lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa laiendamise taotlus
 54. Keedika kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 55. Laiküla turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 56. Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 57. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 58. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 59. Huntaugu III liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus 
 60. Sigaste kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 61. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 62. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 63. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 64. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 65. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 66. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 67. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 68. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 69. Elbu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 70. Mustu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 71. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 72. Kalajärve III liivakarjääri kaevandamise loa nr L.MK7322588 pikendamise taotlus
 73. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 74. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 75. Selja III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 76. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 77. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 78. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 79. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 80. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 81. Liivalaia VII liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 82. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 83. Lagenõmme II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa SAAM-014 muutmise taotlus
 84. Kaalepi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 85. Kinksi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK/318027 pikendamise taotlus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.