Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja keskkonnalubasid maavara kaevandamiseks.

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 

 1. Väo XII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Annamõisa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Mõnuste uuriguruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Võiste II uuringuumi geolooglise uuringu loa taotlus
 5. Ooremaa V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Männiku XXI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Orapere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Valgejõe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Valkla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa tatolus 
 10. Valkla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Saunja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Väo X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Väo XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Rabivere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Tõitoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Uljaste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Mõsametsa V uuringuruumi geoloogilse uuringu loa taotlus
 18. Mureoru uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Lodja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Pihali II uuriguruumi geoloogilsie uuringu loa taotlus
 21. Vatsla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Valistre III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 25. Võiste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Türisalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Tõdva geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Männiku XVII geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 34. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 38. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 41. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 44. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 45. Kivinina uuringuloa taotlus 
 46. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 47. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 48. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 49. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 50. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 51. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 52. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 53. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 54. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 56. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 57. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 60. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 63. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 64. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 65. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 66. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 67. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Mihkli II uuringuloa taotlus
 69. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 70. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 71. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 72. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 73. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 74. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 75. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 78. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 79. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 80. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 81. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 82. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 83. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 84. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 85. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 86. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 90. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 91. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 92. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 93. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 94. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 95. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 96. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 97. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 98. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 99. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 100. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 101. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 102. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 103. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 104. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 105. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 106. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 107. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus

Keskkonnaloa taotlused maavara kaevandamiseks

 1. Ahekõnnu kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 2. Kibuna II kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlus
 3. Rõõsa II liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 4. Röamäe II liivakarjääri keskkonnalao taotlus
 5. Hagudi turbatootmisala keskkonnaloa taotlus
 6. Tammemäe III liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 7. Vetla liivakarjääri keskkonnaloa taotlus 
 8. Kalajärve II liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 9. Maleva II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 10. Sutlema II lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 11. Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 12. Tammemäe VIII liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 13. Männiku IX liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 14. Jalgsema kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 15. Maleva VII kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus
 16. Vangu III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 17. Purila kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 18. Harku karjääri keskkonnaloa kõrvaltingimuste muutmise taotlus
 19. Sõmeru liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 20. Liivamäe III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 21. Urge kruusakrjääri keskkonnaloa taotlus
 22. Mirje liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 23. Takteri liivakrjääri ja Talteri II liivakarjääri keskkonnaloa liitmise taotlus
 24. Vaidasoo liivakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 25. Kiusumetsa liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 26. Aardlapalu liivakarjääri keskkonnaloa taotlus
 27. Estonia kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 28. Uus-Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 29. Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa muutmise taotlus
 30. Ülgase savikarjääri keskkonnaloa pikendamise taotlus
 31. Patsi VI kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus
 32. Seljametsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 33. Rääma II turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 34. Rääma III turbatootmisala maavara kaevandamisloa taotlus
 35. Lintsi kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 36. Estonia II põlevkivikaevanduse maavara kaevandamisloa taotlus
 37. Haakeri dolomiidikarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 38. Süsinõmme II liivakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 39. Sirgala karjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 40. Kihnu karjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 41. Liivalaia III liivakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus 
 42. Seli II turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 43. Riisipere III turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 44. Riisipere turbatootmisala maavara kaevandamisloa pikendamise ja muutmise taotlus
 45. Maidla lubjakivikarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 46. Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 47. Kobratu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 48. Pööravere II turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 49. Pööravere turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 50. Peningi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 51. Kruusa karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 52. Harku VIII lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 53. Harku II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 54. Selli II kruusakarjääri kaevandamisloa muutmie taotlus
 55. Harku V lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 56. Harku III lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 57. Piuga kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 58. Maardu lubjakivikarjääri ja Maardu II lubjakivikarjääri kaevandamislubade muutmise ja liitmine taotlus
 59. Anelema dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 60. Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 61. Nurme IV turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 62. Sohlu kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 63. Elbu VI turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 64. Eassalu V ja Eassalu VI kruusakarjääride kaevandamislubade liitmise taotlus 
 65. Eassalu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 66. Potsepa IV liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 67. Vangu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 68. Kauoja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 69. Võidu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 70. Aardla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 71. Tikka kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 72. Männiku V kaevandamisloa pikendamise taotlus
 73. Nepste IV kaevandamisloa taotlus
 74. Tammemäe VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 75. Kodasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise ja pikendamise taotlus
 76. Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 77. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 78. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 79. Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 80. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 81. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 82. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 83. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 84. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 85. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 86. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 87. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 88. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 89. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 90. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 91. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 92. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 93. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 94. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 95. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 96. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 97. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 98. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 99. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 100. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 101. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 102. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 103. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 104. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 105. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 106. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 107. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 108. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 109. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 110. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 111. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 112. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 113. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 114. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 115. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 116. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 117. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 118. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 119. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 120. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 121. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 122. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 123. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 124. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 125. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 126. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 127. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 128. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 129. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 130. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 131. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 132. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 133. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.