Language switcher

Lubade taotlused

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Alati ei ole aga keskkonnahäiringu vältimine vajalik ega võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada, võttes seejuures arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tegemiseks ning maavara kaevandamiseks Keskkonnaametilt luba. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamisele – keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Elbu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Liivaku III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Kivinina uuringuloa taotlus 
 7. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Männiku IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Männiku X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Korba uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Tammemäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (AS TREV-2 Grupp)
 14. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Tammemäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Osaühing C.B.A.)
 16. Viisu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 19. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Sõtke uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 21. Nurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Enge uuringuruumi maavara geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Kärgandi uuringuruumi geoloogilise uuringu taotlus
 24. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 25. Paluküla uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlusüldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 26. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Kuie II maavara geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 29. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 30. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Tõrenurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Orava III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Kenni uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Sonni II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Lintsi III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Võidu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Sohlu uuringuruumi muutmise taotlus
 45. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 47. Mõrdama uuringuloa taotlus
 48. Lepplaane uuringuloa taotlus
 49. Tika II geoloogilise uuringu loa taotlus (Geoforce OÜ)
 50. Tika II geoloogilise uuringu loa taotlus (OÜ SOKKEL HOLDING)
 51. Tika II geoloogilise uuringu loa taotlus (Maavarade OÜ)
 52. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 53. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 54. Orgmetsa uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 55. Mihkli II uuringuloa taotlus
 56. Purila II geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Imukvere üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus 
 58. Maleva IX geoloogilise uuringu loa taotlus 
 59. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 60. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 61. Noonu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 62. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (Rae Development OÜ)
 63. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 64. Kanaküla üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 65. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 66. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 67. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 68. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 69. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus AS Tariston
 70. Sopimetsa V uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Valistre II geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 74. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 2. Künka kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 3. Suurkõrtsi lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 4. Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa nr KMIN-074 muutmise taotlus
 5. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 6. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 7. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 8. Männiku VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 9. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 10. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 11. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 12. Hõreda turbatootmisala maavara kaevandamisee loa taotlus (AKTSIASELTS TURVAS)
 13. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 14. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 15. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 16. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 17. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 18. Soomevere liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 19. Sõõru liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 20. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 21. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 22. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 23. Miila liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 24. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 25. Liivalaia VI liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 26. Siimusti II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 27. Mereäärne savikarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 28. Endla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 29. Pihuvere kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 30. Haava III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 31. Tõrise liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 32. Kingli kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 33. Borrby kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 34. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 35. Talteri liivakarjääri kaevandamise loa muutmise taotlus
 36. Rõõsa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 37. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 38. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 39. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 40. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 41. Kingli III kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 42. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 43. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 44. Määvli-Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 45. Kõõru liivakarjääri maavara kaevandamise loa nr SAAM-028 pikendamise taotlus
 46. Lagenõmme VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 47. Partsi 2 kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr HIIM-017 muutmise taotlus
 48. Kohtla-Järve lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 49. Pahkla kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus 
 50. Alesti II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 51. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 52. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 53. Ooremaa IV kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 54. Kaopalu kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 55. Vatla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 56. Väo VI lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 57. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 58. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 59. Paaslangi liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 60. Lümandu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 61. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 62. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 63. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 64. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 65. Epu-Kotku turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 66. Karinu III maavara kaevandamise loa taotlus
 67. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 68. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 69. Kadastiku II maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 70. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 71. Prääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 72. Retla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 73. Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 74. Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 75. Ahekõnnu karjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 76. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus AS Tariston
 77. Keressaare II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 78. Keressaare turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 79. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 80. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus Maavarade OÜ
 81. Reastvere V liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 82. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus osaühing MOREEN
 83. Orava II kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 84. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus Osaühing Eesti Killustik
 85. Orava IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Pedja kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.