Lubade taotlused

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Alati ei ole aga keskkonnahäiringu vältimine vajalik ega võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada, võttes seejuures arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tegemiseks ning maavara kaevandamiseks Keskkonnaametilt luba. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamisele – keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 3. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 6. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 7. Liivaku III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Kivinina uuringuloa taotlus 
 11. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 19. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 21. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 22. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 25. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 33. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Orgmetsa uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 35. Mihkli II uuringuloa taotlus
 36. Imukvere üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus 
 37. Maleva IX geoloogilise uuringu loa taotlus 
 38. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 39. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 40. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (Rae Development OÜ)
 41. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 42. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 43. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 44. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 45. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 46. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus AS Tariston
 47. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 48. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 49. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 50. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 51. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 52. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 53. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 54. Männiku XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 55. Männiku XII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 56. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 59. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 60. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 61. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 63. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 64. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 65. Urge uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 66. Raeküla uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 67. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 76. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 77. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 78. Vana-Kuuste uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 79. Kivimäe II uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus
 80. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 81. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 82. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 83. Liivamäe III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 84. Hermani uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 85. Võrkla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Altpere III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Risu-Suurküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 90. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 91. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 92. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus
 93. Kiusumetsa uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 2. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 3. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 4. Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa nr KMIN-074 muutmise taotlus
 5. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 6. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 7. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 8. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 9. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 10. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 11. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 12. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 13. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 14. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 15. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 16. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 17. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 18. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 19. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 20. Pihuvere kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 21. Tõrise liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 22. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 23. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 24. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 25. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 26. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 27. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 28. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 29. Lagenõmme VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 30. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 31. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 32. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 33. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 34. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 35. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 36. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 37. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 38. Karinu III maavara kaevandamise loa taotlus
 39. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 40. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 41. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 42. Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 43. Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 44. Ahekõnnu karjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 45. Keressaare II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 46. Keressaare turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 47. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 48. Orava II kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 49. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus Osaühing Eesti Killustik
 50. Puski liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 51. Pusku lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa laiendamise taotlus
 52. Keedika kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 53. Laiküla turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 54. Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 55. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 56. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 57. Huntaugu III liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus 
 58. Sigaste kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 59. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 60. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 61. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 62. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 63. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 64. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 65. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 66. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 67. Elbu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 68. Mustu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 69. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 70. Kalajärve III liivakarjääri kaevandamise loa nr L.MK7322588 pikendamise taotlus
 71. Sutlema I lubjakivikarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus
 72. Raja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 73. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 74. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 75. Mustu III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 76. Selja III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 77. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 78. Karude II kruusakarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus
 79. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 80. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 81. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 82. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 83. Liivalaia VII liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 84. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 85. Lagenõmme II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa SAAM-014 muutmise taotlus
 86. Kaalepi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 87. Kinksi kruusakarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK/318027 pikendamise taotlus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.