Language switcher

Lubade taotlused

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Alati ei ole aga keskkonnahäiringu vältimine vajalik ega võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada, võttes seejuures arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu tegemiseks ning maavara kaevandamiseks Keskkonnaametilt luba. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamisele – keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Elbu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 3. Liivaku III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Künka II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Lakenõmme III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 6. Kivinina uuringuloa taotlus 
 7. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Männiku X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Korba uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Viisu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 15. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Sõtke uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 18. Kärgandi uuringuruumi geoloogilise uuringu taotlus
 19. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 20. Paluküla uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlusüldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 21. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 22. Kuie II maavara geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 24. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 25. Karude VIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 27. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Tõrenurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Orava III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 35. Kenni uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Sonni II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 37. Lintsi III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 38. Võidu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Sohlu uuringuruumi muutmise taotlus
 40. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Mõrdama uuringuloa taotlus
 43. Lepplaane uuringuloa taotlus
 44. Tika II geoloogilise uuringu loa taotlus (Geoforce OÜ)
 45. Tika II geoloogilise uuringu loa taotlus (OÜ SOKKEL HOLDING)
 46. Tika II geoloogilise uuringu loa taotlus (Maavarade OÜ)
 47. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 48. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 49. Orgmetsa uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 50. Mihkli II uuringuloa taotlus
 51. Purila II geoloogilise uuringu loa taotlus
 52. Imukvere üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus 
 53. Maleva IX geoloogilise uuringu loa taotlus 
 54. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 55. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 56. Noonu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 57. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (Rae Development OÜ)
 58. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 59. Kanaküla üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 60. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 61. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 62. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 63. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 64. Sänna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus AS Tariston
 65. Sopimetsa V uuringuruumi  geoloogilise uuringu loa taotlus
 66. Valistre II geoloogilise uuringu loa taotlus
 67. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 69. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Kamali IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse
 71. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Orava IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 74. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 77. Männiku XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 78. Männiku XII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 79. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 80. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 81. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 82. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 83. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 84. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 2. Künka kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 3. Suurkõrtsi lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 4. Sirgala karjääri maavara kaevandamise loa nr KMIN-074 muutmise taotlus
 5. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 6. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 7. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 8. Männiku VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 9. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 10. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 11. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 12. Hõreda turbatootmisala maavara kaevandamisee loa taotlus (AKTSIASELTS TURVAS)
 13. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 14. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 15. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 16. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 17. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 18. Soomevere liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 19. Sõõru liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 20. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 21. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 22. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 23. Miila liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 24. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 25. Siimusti II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 26. Endla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 27. Pihuvere kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 28. Haava III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 29. Tõrise liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 30. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 31. Talteri liivakarjääri kaevandamise loa muutmise taotlus
 32. Rõõsa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 33. Potsepa II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 34. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 35. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 36. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 37. Lakenõmme II liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 38. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 39. Lagenõmme VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 40. Kohtla-Järve lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 41. Alesti II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 42. Eassalu VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 43. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 44. Kaopalu kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 45. Vatla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 46. Väo VI lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 47. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 48. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 49. Paaslangi liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 50. Lümandu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 51. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 52. Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 53. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 54. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 55. Epu-Kotku turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 56. Karinu III maavara kaevandamise loa taotlus
 57. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 58. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 59. Kadastiku II maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 60. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 61. Prääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 62. Retla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 63. Tarva dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 64. Tarva II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 65. Ahekõnnu karjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 66. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus AS Tariston
 67. Keressaare II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 68. Keressaare turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 69. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 70. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus Maavarade OÜ
 71. Reastvere V liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 72. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus osaühing MOREEN
 73. Orava II kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 74. Soosaide liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus Osaühing Eesti Killustik
 75. Puski liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 76. Pusku lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa laiendamise taotlus
 77. Keedika kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 78. Laiküla turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 79. Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 80. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 81. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 82. Huntaugu III liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus 
 83. Sigaste kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 84. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 85. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 86. Pedja kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 87. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 88. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 89. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 90. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 91. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 92. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 93. Elbu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 94. Mustu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 95. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 96. Tika kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 97. Kalajärve III liivakarjääri kaevandamise loa nr L.MK7322588 pikendamise taotlus
 98. Sutlema I lubjakivikarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus
 99. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.