Keskkonnatasu

Keskkond on meie kõigi ühine rikkus. Keskkonna kasutamise eest makstakse keskkonnatasu.

Keskkonnatasu rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju.

Samuti soovime suunata loodusvara tõhusamalt kasutama ning teenida riigile tulu loodusvara kasutada andmisest. Kogutud raha jagatakse erinevate keskkonnaprojektide ning riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarve vahel.

Vaata lähemalt keskkonnatasude videost.

Keskkonnatasubüroo teenused
Keskkonnatasu deklareerivad ettevõtjad ja esitatud andmeid kontrollib Keskkonnaamet. Aastas kogub amet nõnda üle 100 miljoni euro.

Keskkonnatasudega soetud rubriigid:

Keskkonnatasu maksjad
Keskkonnatasu maksmise kohustus on nii keskkonnaloa omanikel kui ka isikutel, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama. Keskkonnatasu maksmiseks tuleb esitada keskkonnatasu deklaratsioon.

Täpsemalt saab loa omamise nõuetest lugeda välisõhuvee,  maapõuejäätmete ja keskkonnakompleksloa valdkonna rubriikidest. 

Keskkonnatasu maksmine
Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS saab deklareerida keskkonnatasusid maapõue, jäätmete, välisõhu ja vee valdkonnas kiiresti ja paberivabalt.

Keskkonnatasu deklareerimiseks tuleb minna veebilehele kotkas.envir.ee, sõlmida kasutusleping ning teha volitused.

Keskkonnaameti YouTube lehelt leitavast juhendvideost näeb, kuidas keskkonnatasusid deklareerida KOTKASes.

Keskkonnatasude määrad
Keskkonnatasude määrad on kehtestatud keskkonnatasude seadusega.

Loata ja lubatust suuremas koguses keskkonnakasutuse puhul rakendatakse kõrgendatud määraga keskkonnatasu. Kõrgendatud määraga keskkonnatasu tuleb maksta, kui tegevus ületab loaga antud piire või ilma vajaliku loata tegutsedes või mahus, mis nõuab keskkonnaluba. Menetluses olevat loa taotlust ei võrdsustata loa omamisega, seega loa taotlemise menetlemise ajal on tegu loata keskkonnakasutusega. 

Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon (TSD) vormi täitmine
Kõrgendatud määraga tasu on tulumaksuseaduse § 34 p 6 kohaselt kulu, mida on keelatud ettevõtlustulust maha arvata ning seega see kuulub tulumaksuga maksustamisele.

Erandlikel juhtudel ei kuvata TSD vormi lisa 6 real 6041 aasta jooksul Maksu- ja Tolliametile kõrgendatud määra järgi tasutud keskkonnatasu, sel juhul tuleb muuta rida 6040 ning kajastada tasutud summa kogu ulatuses seal.

Lisainfo
Keskkonnatasu deklareerimist ja tasumist reguleerivad järgmised õigusaktid:

Tasude deklareerimist KOTKASes hõlbustab juhendvideo.


Keskkonnatasude maksjate seas on teiste hulgas ka palju loomakasvatajaid. Allikas: Keskkonnaameti pildipank

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.