Language switcher

Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek

Antud lehel on avalikul väljapanekul olevad keskkonnamõju hindamise (KMH) programmid  ja aruanded, mille algatas Keskkonnaamet. Lisaks on mõned juba läbinud avalikustamise, kuid avaliku huvi tõttu on jätkuvalt kättesaadavad.

Põhja regiooni KMH

Lääne regiooni KMH

Lõuna regiooni KMH

Keila juga. Foto: Toomas Kalda

Keskkonnamõju hindamised

Kalkahju dolokivikarjääri keskkonnamõju

Naha dolokivikarjääri keskkonnamõju

Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju

Keskkonnaamet saatis 11.11.2013 AS´le Raju otsuse, millega kiidab heaks Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Keskkonnaamet leidis KMH aruande läbitöötamise järeldusena, et hüdroenergia tootmine ei ole võimalik, kuna KMH aruanne jätab üles põhjendatud ja teaduslikud kahtlused kavandatava tegevuse negatiivse mõju osas Natura 2000 alale. Amet jõudis veendumusele, et KMH aruanne vastab õigusaktides sätestatud nõuetele ning arendaja saab selle alusel astuda samme tagamaks Sindi paisul veeseaduse ja veepoliitika raamdirektiivis seatud eesmärkide täitmine.

Aruandest ning sellele antud tagasisidest on võimalik selgelt järeldada, et Pärnu jõe hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamine on võimalik kalarambi ja kalapääsu samaaegse rajamisega jõe paremkaldale.

Keskkonnaameti jaoks on oluline tagada suure kalastikulise tähtsusega jõel kalade vaba liikumine ja anda seeläbi oluline impulss Pärnu jõe hea veemajandusliku seisundi saavutamiseks. Otsuse jõustumine loob eeldused tegevusteks, mis on vajalikud Pärnu jõe hea seisundi tagamiseks.

KMH aruande otsus (468.81 KB, PDF) (11.11.2013)

KMH aruanne:

Taust:
Sindi pais asub jõe suudmest umbes 14 km kaugusel. Esimene pais Sindis rajati 1834. aastal, viimane betoonist ülevoolupais valmis 1977. AS Raju taotleb vee erikasutusluba Sindi paisul elektrienergia tootmiseks, Pärnu jõe vasakkaldal vana kalatrepi rekonstrueerimiseks, loodusliku kalapääsu ja kalakoelmu rajamiseks jõe paremkaldale, samuti paisutamiseks.

Taevaskoja Saesaare pais

Saesaare paisutuse likvideerimise teatise keskkonnamõju hindamine:

Saesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneering:

 

Saesaare pais. Foto: Toomas Kalda

Artiklid ja seisukohad

Eesti Veeühingu seisukohad Saesaare paisu likvideerimise teatise KMH aruande kohta (2.11 MB, PDF) (Arvo Järvet, ajaleht Koit, 02.02.2016)

Kinnistuomanikud nõuavad Saesaare paisu likvideerimise toimingute peatamist (1.78 MB, PDF) (Raivo Sihver, ajaleht Koit, 02.02.2016)

Paisurindel muutustega (1.36 MB, ZIP) (Kalastaja, Tauno Jürgenstein)

Likvideerida Saesaare pais või mitte? - Raha pole nagunii (926.94 KB, ZIP) (LõunaLeht, autor Elina Allas, 07.01.2016)

Meenutusi seminarilt ja mõtteid Saesaarest (1.81 MB, ZIP) (Koit, autor Voldemar Enno) 29.10.2015

Lonnyt mööda jõge sõitma panna pole võimalik (813.04 KB, PDF) (Koit, autor Raivo Sihver) 17.10.2015

Saesaare paisjärve puhul on hetkel kolm leeri ja kolm varianti (801.52 KB, PDF) (Koit, autor Raivo Sihver) 17.10.2015

Saesaare paisu saatus on jätkuvalt lahtine (ERR) 15.10.2015

Saesaare paisjärve alles jätmise poolt anti 3798 allkirja (653.11 KB, PDF) (Koit, autor Raivo Sihver) 29.09.2015

Turismiettevõtjad toetavad Saesaare paisu ja järve säilimist (721.59 KB, PDF) (Koit) 23.05.2015

Saesaare paisu lõhkumine paljanditele ilu juurde ei annaks (3.16 MB, PDF) (Eesti Loodus, autorid Taavi Pae ja Ain Vellak) mai 2015

Paisumeelsete lühike mälu ehk Vaade Saesaare kärestikule (1.74 MB, PDF) (Eesti Loodus, autor Tauno Jürgenstein) mai 2015

Saesaarega või Saesaareta 3. (772.56 KB, PDF) (Koit, autor Tauno Jürgenstein) 23.04.2015

Saesaarega või Saesaareta 2. (829.21 KB, PDF) (Koit, autor Tauno Jürgenstein) 21.04.2015

Saesaarega või Saesaareta 1. (928.11 KB, PDF) (Koit, autor Tauno Jürgenstein) 18.04.2015

Saesaare tammi edasise saatuse otsustamise koosolekul läks palavaks (1.81 MB, ZIP) (Koit, autor Raivo Sihver) 14.04.2015

Saesaare tammi võivad allavoolu viia hoopis loodusjõud (704.6 KB, PDF) (Koit, autor Raivo Sihver) 14.04.2015

Põlvamaal arutletakse Saesaare paisu ja paisjärve tuleviku üle (ERR) 09.04.2015

Paisul põrkuvad riigi ja kohalike huvid (Postimees, autor: Risto Mets) 06.04.2015

Eesti Looduskaitse Seltsi Räpina osakonna seisukoht (221.4 KB, PDF) (30.03.2015)

Vaade Saesaare paisjärvele (1.6 MB, PDF) (autor Ain Erik). Eesti Loodus, 2014. aasta jaanuar.

Saesaare tuleviku kaalule laotakse usinalt vihte (3.77 MB, PDF) (autor Rein Kalle). Eesti Loodus, 2013. aasta november

Uputatud taevaskojast ja meie juurtest (619.29 KB, PDF) (autor Kalle Kroon). Eesti Loodus, 2013. aasta november

Muretsen Kiidjärve veski pärast. Ahja jõu ürgorus pole järve olnud (2.01 MB, PDF) (Koit, autorid Lembit-Karl Orro ja Tiio-Mai McCurty) 12.10.2013 ja 19.10.2013

Taevaskoja Saesaare paisjärv tuleb ilmselt kalade heaks tühjaks lasta (146.38 KB, PDF) (Eesti Päevaleht, autor Ulvar Käärt) 07.09.2013

Vagu Taevaskoja südames ehk paar mõtet Saesaare paisjärve ümber (159.22 KB, PDF) (Koit, autor Kalle Kroon) 10.09.2013

Kalapääsude ehitamisel on mitu varianti (356.68 KB, PDF) (Koit, autor Raivo Sihver) 24.09.2013

Saesaare saatuse teemal: kas teeme jälle rumaluse? (505.02 KB, PDF) (Koit, autor Ain Erik) 26.09.2013

Tüli Taevaskojas - salakoopad suures ohus (145.66 KB, PDF) (Maaleht, autor Rein Raudvere) 10.10.2013

Saesaare paisjärv võidakse ka täielikult alla lasta (460.28 KB, PDF) (Koit, autor Raivo Sihver) 21.09.2013

http://podcast.kuku.ee/2013/12/12/loodusajakiri-2013-12-12/ (Lõik Kuku raadio saatest)

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.