Kalapüük Matsalu rahvuspargis

Harrastuspüük 

Matsalu rahvuspargis toimub harrastuspüük harrastuspüügiõiguse ja/või kalastuskaardi alusel.

Harrastuspüügiõiguse alusel toimub püük rahvuspargi territooriumile jäävates sadamates ja Penijõe vasakul kaldal rahvuspargi piirist kuni Bogeri auguni. Muudel juhtudel on vajalik kalastuskaart.

 

Kalastuskaarti saab Matsalu rahvuspargis osta 10 erinevaks perioodiks

NB! Vaata kaarti lehe lõpus!

 1. Püük piirkonnas M1, kuhu kuulvad Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevöönd, Kalatee sihtkaitsevöönd ja Väinamere vabavee sihtkaitsevöönd. Püügilubadele on kehtestatud piirarv.
 • periood 01.07-31.07
 • periood 01.08-31.08
 • periood 01.09-30.09
 • periood 01.10-31.10
 • periood 01.11-15.11
 1. Püük 01.07-15.11 piirkonnas M2, kuhu kuulub Väinamere vabavee sihtkaitsevöönd. Püügilubadel ei ole piirarvu.
 2. Püük kaldalt ja paadist 01.01-15.02 piirkonnas J ehk Matsalu rahvuspargi jõgedel. Püügilubadel ei ole piirarvu.
 3. Püük kaldalt ja paadist 16.11-31.12 piirkonnas J ehk Matsalu rahvuspargi jõgedel. Püügilubadel ei ole piirarvu.
 4. Püük 15.03-10.05 piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2. Püügilubadel ei ole piirarvu:
 • kaldalt Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles- ja allavoolu.
 1. Püük 01.07-15.11. Püügilubadel ei ole piiravu:
 • kaldalt ja paadist Penijõel, Suitsu jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Suitsu jõe suudmeni ja Rõude jõel Kasari jõest kuni Rõude sillani.
 • kaldalt Raana jõel, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõeni ja Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõest kuni Kloostri sadamani, Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani.
 

Tasud ja püügivahendid

 • M1 piirkonnas on iga perioodi maksumus 5 €, v.a periood 01.11-15.11, mille maksumus on 3€.
 • Ühe püügiperioodi hind on punktide 2-6 osas on 7 € ja kui soovitakse püügile minna erinevateks perioodideks, siis tuleb soetada luba kõikidele perioodidele eraldi.

Kalastuskaarte on võimalik vormistada läbi internetikeskkonna www.pilet.ee või Keskkonnaameti kontorites.

Püügivahenditena on Matsalu Rahvuspargis harrastuspüüdjatele lubatud

 • lihtkäsiõng,
 • käsiõng,
 • põhjaõng,
 • spinning,
 • lendõng ja
 • sikuti.

Muud püügivahendid on keelatud!

 

Liikumine ja liiklemine rahvuspargis

Kalastuskaardi soetanud isikud ei pea täiendavalt omama liikumisluba (kui soovitakse liikuda läbi alade, mis ei ole püügiks avatud, siis tuleb liikumisluba hankida ka kalastuskaardi omanikel), kuid kõikidel teistel kaitsealal viibida soovivatel isikutel on liikumisloa omamine kohustuslik. Liikumisloa saamiseks tuleb esitada avaldus Keskkonnaametile.

Kaitsealal on keelatud mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid.

Kaitseala vööndite piire saab vaadata Maa-ameti geoportaalist.

 

Kutseline kalapüük

Kutseline kalapüük on Matsalu rahvuspargis lubatud üksnes  merealal ja vajalik on kaitseala valitseja kooskõlastus. Kooskõlastuse saavad soovi korral kõik kutselised kalurid, kooskõlastuse saamiseks tuleb esitada taotlus Keskkonnaametile.

Lubatud püügivahendid ja -ajad sihtkaitsevööndite järgi on:

 • Matsalu siselahe ja roostike skv – Kirikuküla ja Raana küla elanikud, kasutades lamedapõhjalist puupaati, 01.07-01.03 nakkevõrk ja 11.05-28 (29).02 lõkspüünis;
 • Haeska-Saardo rannikuvee skv – nakkevõrk 01.07-15.09 ja 15.10-01.03 ning lõkspüünis 16.05-15.09 ja 15.10-01.03;
 • Metsküla-Pagaranna rannikuvee skv – nakkevõrk 15.07-01.03 ning lõkspüünis aastaringselt v.a. ühes lõigus, kus tohib püüda ajavahemikul 15.07-01.03 (mille piirideks on orientiiri 16, sellest 240 m põhjas asuvat punkti, 240 m orientiirist 17 põhjas asuvat punkti ja orientiiri 17 ühendav joon ning rannajoon orientiiride 17 ja 16 vahelises lõigus);
 • Matsalu lahe vabavee skv – nakkevõrk 01.07-01.03 ning lõkspüünis aastaringselt v.a. ühes lõigus,  kus tohib püüda ajavahemikul 16.05-01.03 (mille piirideks on Puise kordoni lautri idaserva, sellest 400 m lõunas asuvat punkti, Puise metsa idapiirist rannajoonel 400 m lõunas asuvat punkti ja Puise metsa idapiiri rannajoonel ühendav joon ning rannajoon Puise kordoni lautri idaserva ja Puise metsa idapiiri vahelises lõigus);
 • Väinamere vabavee skv – kutseline püük aastaringselt;
 • Salmi sopi skv  - 16.11-01.03 nakkevõrk ja lõkspüünis;
 • Topi lahe skv – nakkevõrk 15.07-01.09 ja 15.10-01.03 ning lõkspüünis 15.07-01.09 ja 15.10-15.05;
 • Väinamere saarte skv - Tauksi, Näripea rahu ja Laekarahu vahel 15.08-01.03 nakkevõrgu ja lõkspüünisega. Mujal aastaringselt nakkevõrgu ja lõkspüünisega, kuid mitte lähemal saartele kui 200 m;
 • Kalatee skv – kutseline kalapüük ei ole lubatud;
 • Jõgede skv – kutseline kalapüük ei ole lubatud.

Kaitseala vööndite piire saab vaadata Maa-ameti geoportaalist, valides Looduskaitse ja Natura kaardirakenduse ning lülitades sisse vööndite kihi.

Vaata kaarti: Lubatud kalapüügiajad ja -viisid Matsalu rahvuspargis (JPG)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.