Jahindus

Jahinduse eesmärk on hoida ulukite arvukust mõistlikes piirides.

Eestis on kokku 51 liiki jahiulukeid, kellest 20 on imetajaid ja 31 linnud. Ulukid jaotatakse jahiseaduse alusel suur- ja väikeulukiteks. Suurulukid on põder, punahirv, metskits, metssiga, pruunkaru, hunt, ilves ja hallhüljes. Väikeulukite loetelu leiab jahieeskirjast. Suuruluki jahipidamise õigus on vaid jahipiirkonna kasutajal.

Keskkonnaamet korraldab looduses vabalt elavate jahiloomade ja –lindude küttimist ja jahinduslikku tegevust jahipiirkondades ning annab oma valdkonna sisendit asjakohastesse dokumentidesse. Lisaks lubade ja kooskõlastuste andmisele tegeletakse jahindusnõukogude töö koordineerimise, kiskjakahjude hindamise ning maaomanike ja jahimeeste nõustamisega. Jahinduse valdkonnaga tegelevad Keskkonnaametis metsaosakonna vee-elustiku ja jahinduse büroo jahinduse spetsialistid.

Jahinduse spetsialistide kontaktid:

Õigusaktid

 • Jahiseadus
 • Jahieeskiri
 • Keskkonnaministri määrus „Seireandmete loetelu ja kogumise kord ning riiklikku seiret korraldama volitatud asutus“
 • Keskkonnaministri määrus “Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda“
 • Keskkonnaministri määrus „Jahikoerapassi taotlemise ja andmise kord ning passi vorm“
 • Keskkonnaministri määrus “Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord“
 • Keskkonnaministri määrus „Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord“
 • Vabariigi Valitsuse määrus „Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise alused ja kahjumäärad“
 • Keskkonnaministri määrus „Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord“
 • Keskkonnaministri määrus „Põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele uluksõraliste tekitatud kahju hindamise alused ja metoodika, nõuded hindamisaktile, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning hüvitatavate okaspuude nimekiri“

 • Keskkonnaministri määrus „Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord“

Lisainfo

Naiskütt metsseajahil. Foto: Aimar Rakko

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.