Pärlijõgi (Pearlriver)

Prindi

Projekt „Ebapärlikarbi elupaikade taastamine"
Veel XX sajandi alguses oli ebapärlikarp Euroopas laialdase leviku ja kõrge arvukusega mollusk. Sajandi lõpuks vähenes Kesk-Euroopa asurkondade arvukus enam kui 90% ning langustrend on nüüdseks haaranud kõiki Euroopa asurkondi. Elupaikade (kiirevooluliste ja jahedaveeliste jõgede) kahjustumine ning hävimine on peamised ebapärlikarpi ohustavad tegurid.

Ka Eestis kunagi rohkearvuliselt mitut piirkonda asustanud loomaliigist on tänaseks säilinud vaid ühes jõgikonnas väikesearvuline ja kahanev asurkond, mille keskmine vanus küünib 60 aastani ning kus teadaolevalt sigimist ei toimu. Ebapärlikarpi võib seetõttu pidada üheks Eesti kõige haruldasemaks ning enam ohustatud loomaliigiks.

Projekti „Ebapärlikarbi elupaikade taastamine“ peamiseks eesmärgiks ongi kaitsta olemasolevat ebapärlikarbi väikest ja hääbuvat asurkonda ning parandada liigi elupaigajõe seisundit.
 


Ebapärlikarbi elupaik. Foto: Maili Lehtpuu

Ebapärlikarbi koloonia. Foto: Kaido Haagen

Heas seisundis jõelõik. Foto: Maili Lehtpuu


Kontakt:

  • Projektijuht Maili Lehtpuu (Keskkonnaamet, tel 5366 2619, e-post maili dot lehtpuu at keskkonnaamet dot ee)
  • Projekti koordinaator Norras - Ingeborg Palm Helland (Norwegian Institute for Nature Research, tel +4797654820, e-post ingeborg dot helland at nina dot no)

Uudised:
Jälgi projektiga seotud uudiseid siit.

Projekti elluviijaks on Keskkonnaamet (KeA), partneriteks Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Norwegian Institute for Nature Research (NINA).