Prindi

INFOLEHT: Aasta tegijad looduses 2017 (pdf 323 KB) 


KESKKONNAKLIPID


LOTTE LOODUSMÄNG


RANNANIIDUKOHVER


 SAVIMAJA KOMPLEKT


ÕIGLANE KAUBANDUS


KUS ON ELU SÄÄSTLIKUM JA MÕISTLIKUM?


AVASTUSRADA


KESKKONNAKOMPASS


NATUREGATE eLOODUS


 Veeteemaline õpimapp (2014)


Märgalad Eestis (2017)lisafail õpetajale

Eesti loodus on väga rikas mitmesuguste märgalade poolest. Mida märgalade all mõeldakse ja kuidas on meie märgalad väärtuslikud ka rahvusvaheliselt, saate teada alljärgnevas ettekandes ja  lisafailis. Koostatud materjal on mõeldud kasutamiseks loodusainete tundides põhikooli II astmes.


Jäätmete uus elu (2013)


Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide kogumik (2013)


Eestimaa loodusväärtused - Euroopa tähtsusega elupaigatüübid Eestis (2013)


Projekt "Õppematerjalid looduskaitse ja kaitsekorralduslike tegevuste tutvustamiseks" (2011)