Lahemaa RP juubelikonverents
 


 

Lahemaa rahvuspark

Prindi

Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eesti rannikuala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Siin kaitstakse metsa-, soo- ja rannikuökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi (loopealsed), geoloogiamälestisi (Balti klint) ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Lahemaa on Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid.

Lahemaa rahvuspark kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana.

Rahvuspargi pindala on 74 784 ha, sellest maismaad 47 910 ha ja merd 26 874 ha

Lahemaa rahvuspark Eesti suurm ja vanim rahvuspark, mis on asutatud 1. juunil 1971.
Osaliselt on see ala olnud looduskaitse all juba aastast 1959.