Tegijad

Veeteemalise õpimapi koostajad: Arne Ader ja Urmas Tartes

Fotod: Arne Ader, Urmas Tartes

Joonised: Margit Mõttus

Keeletoimetaja: Sirje Ääremaa

Kujundaja: Hermo Sakk

Trükikoda: Vali Press

Veebilahendus: Infobit OÜ

Projektijuht: Mari Kala

Abiks olid: Milvi Aun, Kadri Haamer, Mariina Hiiob, Rein Järvekülg, Arvo Järvet, Elina Leiner, Ingmar Ott, Indrek Tamm, Marika Tamm, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, AS Emajõe Veevärk, AS Maves, AS Põlva Vesi, AS Tallinna Vesi.

Trükis ja veebilahendus „Veeteemaline õpimapp“ valmis SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnateadlikkuse programmi projekti nr 5548 „Veeteemalise viktoriini läbiviimine ja õppemapi väljatöötamine“ raames.