Sa oled siin

Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaamet annab teada, et keskkonnaministri 27. märtsi 2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine” menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Määrus käsitleb nelja Võrumaa parki ja puistut, mis on kaotanud üleriigilise looduskaitseväärtuse. Üks park asub teise kaitseala koosseisus ja on seetõttu topelt kaitse all. Need objektid on Kuldre põlispuude grupp (KLO1200144) Antsla vallas, Vastse-Roosa põlispuude grupp (KLO1200155) Rõuge vallas, Vana-Saaluse põlispuud (KLO1200096) ja Vastseliina linnuse põlispuude grupp (KLO1200215) Võru vallas ning Meremäe kaasik (KLO1200199) Setomaa vallas.

Kuldre põlispuude grupp asub ümber endise mõisa kalatiikide ja kaitsealuse looduse üksikobjekti – kaks devoni paljandiga allikat (KLO4001061). Paljandi ja allikate kaitsevööndi ulatus on määratud nii, et vööndi režiim tagab ka väärtuslikemate põlispuude kaitse. Kuna osa alal kasvanud vanemaid puid on murdunud, säilinud puudel puudub üleriigiline looduskaitseline väärtus, suur osa puudegrupi maa-alast on eraomanduses ja jagatud kruntideks ning hooldatakse koduõuedena, ei ole otstarbekas ala riiklik kaitse. 

Vastse-Roosa põlispuude grupp on endise Vastse-Roosa mõisa pargist säilinud osa. Säilinud puistus ei ole teestik märgatav. Peahoone on hävinud, sellel kohal on uus hoone, mis ei toeta pargi esteetikat. Puistu esteetiline ja puhkemajanduslik väärtus on madal ning ala riiklik kaitse ei ole otstarbekas ega vajalik. 

Vana-Saaluse põlispuud on säilinud osa endisest Vana-Saaluse mõisapargist. Pargi struktuur ja ansamblilisus ei ole säilinud, kuid alles on mõned vanade pärnade ja tammede grupid ning eraldiseisev nulupuistu. Pargipuistu koosneb peamiselt pärismaistest liikidest, erakordsete mõõtmetega puud ja märkimisväärsed eksoodid puuduvad, mistõttu alal puudub üleriigiline looduskaitseline tähtsus ning riiklik kaitse ei ole otstarbekas. 

Vastseliina linnuse põlispuude grupp asub Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal (KLO1000202) Piusa jõe ürgoru piiranguvööndis. Maastikukaitseala kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine. Kaitseala kaitsekord tagab ka Vastseliina linnuse põlispuude säilimise, mistõttu ei ole vajalik ega otstarbekas põlispuude grupi eraldi käsitlemine keskkonnaregistris ja see arvatakse pargina kaitse alt välja. Põlispuude grupi kaitse jätkub edaspidi kaitseala piiranguvöödi kaitsekorra alusel. 

Meremäe kaasik on heas seisus, kuid puistu dendroloogiline ja kultuurilooline väärtus on madal. Kaasikul on maastikuarhitekt-ekspert S. Nurme hinnangul mõningane ökoloogiline, esteetiline ja puhkemajanduslik väärtus, kuid edasine kaitse riiklikul tasandil ei ole vajalik ega otstarbekas. Seetõttu tehakse ettepanek Meremäe kaasik kaitse alt välja arvata.

Määruse eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda siinse teate allosas toodud linkidel või avaliku väljapaneku ajal ajavahemikus 15. aprillist 30. aprillini 2019. a .Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, Võru) ja Keskkonnaameti Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu) ning Antsla (F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla), Rõuge (Ööbikuoru 4, Rõuge), Võru (Võrumõisa tee 4a, Võru) ja Setomaa (Pikk 12, Värska) vallavalitsuses 

Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited Võrumaa parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise määruse eelnõu kohta palume Keskkonnaametile esitada kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või Aleksandri 14, 51004 Tartu) hiljemalt 10. maiks 2019. Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et Teil vastuväited puuduvad. 

Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Kui ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks ei ole esitatud vastuväidet menetluse läbiviija ettepanekule mitte korraldada kaitse alt väljaarvamisel avalikku arutelu, avalikku arutelu ei korraldata.

Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt detsembris 2019. aastal ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020. aasta lõpus. 

Lisainfo: Marica-Maris Paju, 5336 5805, maris.paju@keskkonnaamet.ee 

Materjalid:
Määruse eelnõu (273.26 KB, PDF)
Määruse eelnõu seletuskiri (250.76 KB, PDF)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.