Sa oled siin

Võhma maastikukaitseala moodustamine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27. märtsi 2019. aasta käskkirjaga nr 263 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Võhma maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“ menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Võhma kivikülv on olnud kaitse all alates 17.märtsist 1959. a, kui ENSV Ministrite Nõukogu Valitsuse juhataja võttis vastu käskkirja nr 25 „Rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest“. Kaitse alla ei võeta uut ala, vaid korrigeeritakse olemasoleva kaitseala piire, täpsustatakse kaitse-eesmärke ning koostatakse kaitse all olevale alale kaitse-eeskiri. Kaitseala jääb kaitse alla sarnastes piirides, samuti ei muutu alal kehtiv kaitsekord sisuliselt rangemaks. 

Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta ja tutvustada Võhma kivikülvi ja pärandmaastikku ning niidukooslusi ja sellele iseloomulikku elustiku mitmekesisust. Samuti on kaitse‑eesmärkide hulka lisatud II kaitsekategooriasse kuuluv taimeliik jumalakäpp (Orchis mascula) ja selle kasvukohad. Võhma kivikülv on Läänemere varasemate staadiumite vältel moreense lähteaine läbiuhtumisel tekkinud kivikülv. Kivikülvis leidub hajusalt väiksemate kivide kõrval ka suuremaid, kuni 2 m läbimõõduga, rahnusid. Aegade jooksul on inimesed põldude kaitseks rajanud ka hulgaliselt kiviaedu, mis on selle piirkonna maatiku tunnuselemendiks, ilusa maastikuilme kujundajaks. Enamus alast on kaetud poollooduslike kooslustega, millest suur osa on ka hoolduses.

Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare) 20. novembrist kuni 10. detsembrini 2019.a. Materjalidega saab tutvuda ka siinse teate allosas. 
Avalik arutelu toimub 18. detsembril kell 14.00 Keskkonnaameti Kuressaare kontori saalis.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatava määruse menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (Tallinna 22, Kuressaare, 93819 Saare maakond või info@keskkonnaamet.eehiljemalt 10. detsember 2019 a. Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020.aastal. 

Lisainfo: Mirjam Vaan, kaitse planeerimise spetsialist tel 472 4729 või 56858391, e-post mirjam.vaan@keskkonnaamet.ee.

Materjalid:
Võhma maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu (PDF)
Võhma maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu seletuskiri (PDF)
Võhma maastikukaitseala kaart (JPG)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.