Sa oled siin

Kevadsuvine raierahu aitab hoida metsalinde

Musträhn.
Musträhn. Foto: Kadri Paomees

Erinevatel hinnangutel on Eestis metsaga otseselt või kaudselt seotud peaaegu pooled meil pesitsevatest linnuliikidest ehk 100–110 liiki. Metsalindudest kuulub punasesse nimestikku ohustatud või ohulähedasse kategooriasse kokku ligikaudu kolmandik meie linnuliikidest ehk 34 liiki.

Valdav osa metsalindudest alustab munemisega aprilli teisel dekaadil, kuid pesitsus algab tegelikult juba märtsi keskel, mil paljud paigalinnud on hõivanud territooriumi, moodustanud paarid ja alustanud pesaehitusega. Sõltuvalt fenoloogilise kevade saabumisest alustab märtsi keskel metsades pesitsemist 20–30 linnuliiki, kellest vähemalt 5 liiki on märtsi keskel alustanud munemisega. Samas võib üksikutel aastatel veebruaris-märtsis pesitsema asunud linnupaaride arv olla küllaltki suur (näiteks käbilindude puhul >50 000 – ka käesoleval aastal on kuuse-käbilindude arvukus väga suur).

Kuna viimase poole sajandi jooksul on just varakevaded oluliselt soojemaks muutunud, siis on ka metsalindude pesitsemine varasemaks nihkunud. Optimaalse kevadsuvise raierahu pikkuse selgitamisega, lähtudes lindude pesitsemisfenoloogiast, on Eestis tegeletud juba kaks aastakümmet (Lõhmus jt 1999, Elts 2013, Elts jt 2018. Mägi 2019). Praegustest teadmistest lähtudes on Keskkonnaamet seisukohal, et lindude peamisel pesitsusperioodil 15. märtsist kuni 31. juulini ei tohiks metsa raiuda. 

Joonis 1. Pesitsevate liikide % metsaliikide koguarvust ja asustatud pesade % dekaadil (koostatud Elts, 2013 pesakaardiandmete põhjal).

Sama töö raames saadi teave 63 pesitseva liigi kohta (ligikaudu pooled metsas pesitsevatest lindudest) ning liikide kaupa on asustatud pesade kohta teave alljärgnev:

Erinevate raieliikide otsene mõju pesitsevale linnustikule on erinev. Lageraie käigus hävivad paratamatult nii maapinnal, põõsastikes, puuõõnsustes ning -võrades pesitsevate lindude munad või hukkuvad lennuvõimetud pojad ning üksikute säilinud pesade kiskjate saagiks langemise või pesahülgamise tõenäosus suureneb. Seega on otsese elupaiga kadumise tõttu kevadsuvisel lageraiel selge negatiivne mõju lokaalsele linnustikule. Teiste raieliikide puhul on lootust, et osa linnupesasid jääb otseselt hävitamata, aga kindlasti tuleb arvestada, et osa säilinud pesi võidakse suure tõenäosega häirimise tõttu hüljata. Häirimise mõjuga tuleb arvestada kõigi raieliikide puhul ning tänapäevaste mehhaniseeritud raievõtete müra mõju võib ulatuda ka raielangiga piirnevatele elupaikadele.

Joonis 2. Raieliigi mõju metsalinnustikule (Mägi 2019 järgi)

Üldteada on, et erinevates metsakasvukoha tüüpides ja erineva vanusega puistutes on lindude koondasustustihedus ja liigiline mitmekesisus erinevad. Reeglina on lindude asustustihedus suurem vanemates ja mitmekesisemates segapuistudes. Laane- ja salumetsades on kevadsuvise raie negatiivne mõju tervikuna oluliselt suurem kui soo- ja rabametsades. Samas tuleb arvestada, et okasmetsa liikidel, kes pesitsevad vaestes kasvukohatüüpides, läheb erinevate seirete andmetel Eestis halvemini kui lehtpuid eelistavatel liikidel.

Joonis 3. Kevadsuviste raiete mõju erinevates metsakasvukohatüüpides vastavalt linnuliikide elupaigaeelistustele (Mägi 2019 järgi). Kõrgemal asuvates kasvukohatüüpides on pesitsevate liikide arv suurem ja seetõttu on ka seal raiudes võimalik negatiivne mõju linnustikule suurem. Protsent tähistab kasvukohatüübis pesitsevate lindude ligikaudset osakaalu kõigist Eesti metsalinnuliikidest.

Loe Eesti lindude pesitsusaja ja kevadsuviste raiete mõju kohta:

Loe Eesti metsalindude arvukuse muutuste kohta:

Keskkonnaministeeriumi infovoldikuga "Märka lindu!" saab tutvuda siin (PDF).

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.