Sa oled siin

Keskkonnaamet peatab Harku järve äärsetel kinnistutel lageraiet lubanud metsateatiste kehtivuse Harku vallavalitsusega asjaolude täpsustamiseks

Keskkonnaameti metsaosakond annab hinnanguid metsa majandamise kohta, teeb ettekirjutusi metsa uuendamise võtete rakendamata jätmisel.
Keskkonnaameti metsaosakond annab hinnanguid metsa majandamise kohta ja teeb ettekirjutusi metsa uuendamise võtete rakendamata jätmisel. Foto tegi Tanel Niklus.

Täna hommikul saatis kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) ajakirjandusse pöördumise, millega soovib vaidlustada Harku järve äärsete metsamassiivide raieload.

Harku järve äärsetele kinnistutele (Merikanni, Mailase ja Viinapuu kinnistud) esitatud metsateatistega soovis metsaomanik teostada muuhulgas ka lageraieid. Keskkonnaamet tagastas metsateatised lubava otsusega, tuginedes otsuse tegemisel eelkõige metsaseadusele. Harku valla üldplaneering küll määratleb mainitud kinnistud piirkonda, kus metsa majandamine on lubatud lageraiest erineva majandamisvõttega, kuid planeering ei täpsusta, millises ulatuses vahetult Harku järvest tuleb metsa majandada lageraietest erinevate majandamisvõtetega. Harku kohaliku omavalitsuse üldplaneering on oma olemuselt soovituslik, strateegiline dokument, millega määratletakse kohaliku omavalitsuse territooriumil või selle osas üldised ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused.

Seega puudus Harku valla üldplaneeringus esitatud üldsõnalise teabe tõttu Keskkonnaametil piisavalt konkreetne ja õiguspärane põhjendus Harku järve läheduses kavandatavate lageraiete keelamiseks.

Täna saatis Harku vallavalitsus Keskkonnaametile kirja, kus palus lageraiet lubavate otsuste tühistamist, kuna metsateatistega haaratud kinnistud asuvad just sel alal, kus Harku valla üldplaneeringuga on lageraied keelatud. Uue täiendava ja täpsustava informatsiooni valguses otsustas Keskkonnaamet peatada osaliselt metsateatiste kehtivuse kuni 10. augustini selles osas, mis lubavad Harku järve äärsetel maaüksustel lageraieid. Otsus ei puuduta varasemalt samade metsateatistega lubatud harvendusraieid ja aegjärkset raiet.

Keskkonnaamet pöördub asjaolude täpsustamiseks Harku vallavalitsuse poole ning peale seda teeb lõpliku otsuse lageraiete lubamise või mittelubamise osas.

Lisainfo: Olav Etverk, Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja, olav.etverk@keskkonnaamet.ee, 5032 190

Teate edastas: Sille Ader, Keskkonnaameti pressiesindaja, sille.ader@keskkonnaamet.ee, 5745 0332

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.