Sa oled siin

Nepste looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamine

Keskkonnaministri 1. septembri 2019.a käskkirjaga nr 1-2/19/602 on algatatud määruse „Nepste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“ menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Moodustatava Nepste looduskaitseala territoorium hõlmab Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2006. a määrusega nr 161 „Laiksaare looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ kaitse alla võetud Laiksaare looduskaitseala ning Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrusega nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas“ kaitse alla võetud Nepste hoiuala. Ala asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas ja Saarde vallas Laiksaare külas.

Nepste looduskaitseala eesmärk on kaitsta eluslooduse mitmekesisust, väärtuslikke metsakooslusi ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Nepste looduskaitsealal kaitstakse elupaigatüüpe jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*). Need elupaigatüübid on haruldaste ja ohustatutena lisatud loodusdirektiivi I lisasse ning nende kaitse tagamisel on Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel eriline vastutus. Lisaks kaitstakse laane-, salu-, sooviku- ja laialehiseid lammimetsi ning neile metsadele iseloomuliku elustiku mitmekesisust. Veel kaitstakse Rannametsa jõge ja Aruoja (Asuja) rändrahnu. Samuti kaitstakse loodusdirektiivi I lisasse lisatud kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Need liigid on must-toonekurg (Ciconia nigra), laanerähn (Picoides tridactylus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), tamme-kirjurähn (Dendrocopos medius), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus) ja metsis (Tetrao urogallus). Lisaks kaitstakse Nepste looduskaitsealal teisigi kaitsealuseid liike ja nende kasvukohti nagu harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria), harilik koobassamblik (Thelotrema lepadinum) ja rohe-tilksamblik (Biatoridium monasteriense).

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 8.06-30.06.2020 siinse teate allosas.

Parandusettepanekud ja vastuväited Nepste looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (Roheline 64, Pärnu 80010 või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 30.06.2020.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt juulis ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta alguses.

Lisainfo: Kirsi Loide (447 7375, kirsi.loide@keskkonnaamet.ee)

Lisad:

Kaardirakendus: https://keskkonnaamet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=537a99cf0dd546a9a8807358adb1f3eb

Määruse eelnõu (485.13 KB, PDF)

Määruse seletuskiri (560.81 KB, PDF)

Kaart (502.37 KB, JPG)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.