Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine

Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine (edaspidi lõhnaaine) atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) tähenduses on inimtegevusest põhjustatud välisõhku väljutatav aine või ainete segu, mis võib tekitada elanikkonnal soovimatut lõhnataju.

Lõhnaaine esinemise välisõhus määrab selleks moodustatud ekspertrühm rahvusvaheliselt tunnustatud meetoditel. Lõhnaaine tuvastamise korral peab heiteallika valdaja koostama ja esitama lõhnaaine esinemise vähendamise kava asukohajärgsele Keskkonnaameti regioonile heakskiitmiseks. Kava täitmist kontrollib Keskkonnainspektsioon koostöös Keskkonnaametiga. 

Lõhnaaine esinemise vähendamise kava peab AÕKS § 70 lg 4 kohaselt sisaldama:

  1. lõhnaaine eraldumist põhjustavate tegevusalade ja heiteallikate kirjeldust;
  2. andmeid käitist ümbritseva piirkonna asustustiheduse ja asustuse kauguse kohta käitise tootmisterritooriumist;
  3. käitises enne kava koostamist rakendatud lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete ja plaanitavate lisameetmete loetelu, sealhulgas hinnangut käitise vastavuse kohta parimale võimalikule tehnikale või parima võimaliku tehnika arengust tulenevate lisameetmete rakendamise võimaluse kohta;
  4. pärast meetmete rakendamist saavutatava lõhnaaine heitkoguse vähendamise arvutust heiteallikate kaupa lõhnaühikutes ja lõhnaaine esinemise vähendamise arvutustulemust välisõhus;
  5. meetmete maksumust;
  6. andmeid meetmete rakendajate kohta;
  7. meetmete rakendamise tähtaegu ja rakendatud meetmete efektiivsuse kontrollimise tähtaegu;
  8. kava rakendamise aruande või aruannete Keskkonnaametile esitamise tähtaegu.

Kehtivad lõhnaaine esinemis vähendamise kavad, mille Keskkonnaamet on heaks kiitnud:


Muuga sadama piirkonda on paigaldatud innovaatilised lõhnasensorid ehk e-ninad, mille abil saab õhu keemilist koostist pidevalt jälgida ning lõhnahäiringute esinemisel kohe sekkuda. Foto: Muuga sadam

 

Lõhnahäiringuga seotud kaebusi menetleb Keskkonnainspektsioon.

Loe lisaks lõhnaainetest Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.