Sa oled siin

Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 06.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/901 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine“ menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Kaitse-eeskirja eelnõu kohaselt muudetakse Lihula maastikukaitseala Lihula looduskaitsealaks, muudetakse ka ala kaitse-eesmärke ja kaitsekorda. Kaitseala välispiiri ja tsoneeringut muudetakse selliselt, et ala kaitse-eesmärgiks olevad loodusväärtused (eeskätt sood) oleksid tervikuna kaitstud. 

Lihula looduskaitseala eesmärk on kaitsta soostikku ja seda ümbritsevaid väärtuslikke metsakooslusi, ohustatud ja kaitsealuseid liike. Lihula looduskaitsealal kaitstavad  elupaigatüübid on rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*). Need elupaigatüübid on haruldaste ja ohustatutena lisatud loodusdirektiivi I lisasse ning nende kaitse tagamisel on Euroopa Liidul ja nende liikmesriikidel eriline vastutus. Lisaks kaitstakse Lihula looduskaitsealal teisigi kaitsealuseid liike nagu kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), väikepistrik (Falco columbarius), tutkas (Philomachus pugnax), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudatilder (Tringa glareola), soo-loorkull (Circus pygargus), väike-kirjurähn (Dryobates minor), sookurg (Grus grus), hallõgija (Lanius excubitor), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), soohiilakas (Liparis loeselii) kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), täpiline sõrmkäpp (Dactylorhiza cruenta), Russowi sõrmkäpp (Dactylorhiza russowii), lõhnav käoraamat (Gymnadenia odoratissima) ja kärbesõis (Ophrys insectifera) ning nende elupaiku. 

Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu) ja Penijõe kontoris (Penijõe mõis, Lääneranna vald) 9. septembrist kuni 4. oktoobrini 2019.a. Materjalidega saab tutvuda ka siinse teate allosas. 
Avalik arutelu toimub 22. oktoobril kell 14.00 Keskkonnaameti Penijõe kontori (Penijõe mõis, Lääneranna vald) II korruse saalis.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatava määruse menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (Roheline 64, Pärnu 80010 või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 4. oktoober 2019. a. Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt   2019. aasta lõpus ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020. aastal.

Lisainfo: Kriste Kosseson (kriste.kosseson@keskkonnaamet.ee, 5697 8857)

Materjalid:
Lihula looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu (364.75 KB, PDF)
Lihula looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu seletuskiri (571.56 KB, PDF)
Lihula looduskaitseala kaart 1 (251.34 KB, JPG)
Lihula looduskaitseala kaart 2 (258.79 KB, JPG)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.