Language switcher

Sa oled siin

Teenusstandardid

Avalike teenuste kvaliteedi tõstmise üheks aluseks on selgus riigiasutuse pakutavatest teenustest. Teenusstandardite kehtestamine aitab kaasa avalike teenuste kättesaadavuse parandamisele ja teenuse kvaliteedi tõstmisele.

Teenusstandardid aitavad klientidel paremini mõista, millega Keskkonnaamet tegeleb, milliseid teenuseid pakub, millised on inimeste endi õigused ja kohustused teenuste tarbimisel.

Keskkonnaameti peadirektori 25.10.2016 käskkirjaga nr 1-1/16/400 on kinnitatud 53 Keskkonnaameti avalike teenuste teenusstandardit.

Keskkonnaameti poolt osutatavate avalike teenuste teenusstandardite koondnimekiri (372.16 KB, PDF)

JÄÄTMED
1. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlemise teenusstandard (331.47 KB, PDF)

2. Jäätmeloa taotlemise teenusstandard (292.03 KB, PDF)

3. Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja registreerimistõendi taotlemise teenusstandard (247.5 KB, PDF)

VÄLISÕHUKAITSE
4. Välisõhu saasteloa taotlemise teenusstandard (251.82 KB, PDF)

5. Lõhnaaine vähendamise tegevuskava kinnitamise teenusstandard (240.08 KB, PDF)

6. Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimistõendi taotlemise teenusstandard (247.7 KB, PDF)

7. F-gaase sisaldava seadme käitlemisloa taotlemise teenusstandard (313.77 KB, PDF)

8. FOKA registris andmete registreerimise teenusstandard (303.41 KB, PDF)

9. FOKA registris hooldustöötajate registreerimise teenusstandard (312.01 KB, PDF)

VESI

10. Vee erikasutusloa taotlemise teenusstandard (311.61 KB, PDF)

11. Veekaitsevööndis puu- või põõsarinde raie kooskõlastamise teenusstandard (302.83 KB, PDF)

12. Veehaarde sanitaarkaitseala vähendamise või suurendamise taotlemise teenusstandard (240.41 KB, PDF)

13. Puurkaevu või puuraugu rajamise taotlemise teenusstandard (243.63 KB, PDF)

14. Puurkaevu või puuraugu likvideerimise projekti kooskõlastamise teenusstandard (242.94 KB, PDF)

KESKKONNAKORRALDUS

15. Keskkonnakompleksloa taotlemise ning loa muutmise teenusstandard (253.08 KB, PDF)

16. Planeeringute kooskõlastamise teenusstandard (317.6 KB, PDF)

17. Keskkonnamõju (strateegilise) hindamisearuande heakskiitmise teenusstandard (306.67 KB, PDF)

18. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse osas seisukoha küsimise teenusstandard (241.89 KB, PDF)

19. Keskkonnamõju (strateegilise) hindamise programmi heakskiitmise teenusstandard (247.53 KB, PDF)

20. Keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise teenusstandard (251.69 KB, PDF)

MAAPÕU

21. Maavara kaevandamise loa taotlemise teenusstandard (269.1 KB, PDF)

22. Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlemise teenusstandard (250.27 KB, PDF)

23. Maavaravaru või loodusliku kivimi maaomaniku teisele kinnisasjale transportimise nõusoleku taotlemise teenusstandard (261.16 KB, PDF)

24. Kaevise teisaldamise nõusoleku taotlemise teenusstandard (261.5 KB, PDF)

LOODUSKAITSE

25. Loomade/lindude tekitatud kahju hüvitamise taotlemise teenusstandard (247.99 KB, PDF)

26. Kaitstaval loodusobjektil viibimise loa teenusstandard (245.68 KB, PDF)

27. Ehituskeeluvööndi vähendamise teenusstandard (244.63 KB, PDF)

28. Pilliroo ja adru varumiseks kaitstaval loodusobjektil nõusoleku taotlemise teenusstandard (232.64 KB, PDF)

29. Rahvaürituse korraldamise loa taotlemise teenusstandard (245.16 KB, PDF)

30. Lõkke tegemise ja telkimise loa taotlemise teenusstandard (245.46 KB, PDF)

31. Hoiuala teatise esitamise teenusstandard (247.37 KB, PDF)

32. Sõidukiga liikumise loa taotlemise teenusstandard (245.94 KB, PDF)

33. Metsa kõrvalsaaduste varumise loa taoltemise teenusstandard (245.9 KB, PDF)

34. Projekteerimistingimuste kooskõlastamise teenusstandard (237.95 KB, PDF)

35.Ehitusloa kooskõlastamise teenusstandard (238.16 KB, PDF)

36 Loodushoiutööde korraldamise teenusstandard (248.86 KB, PDF)

37. Loodushoiutoetuse taotlemise teenusstandard (248.64 KB, PDF)

38. Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotluste kooskõlastamise teenusstandard (249.67 KB, PDF)

KALANDUS

39. Kalastuskaardi taotlemise ja harrastuspüügi andmete esitamise teenusstandard (254.94 KB, PDF)

METSANDUS

40.Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise teenusstandard (237.47 KB, PDF)

41. Metsateatise esitamise teenusstandard (248.56 KB, PDF)

42. Metsakaitseekspertiisi tellimise teenusstandard (266 KB, PDF)

43. Istutusmaterjali sertifitseerimiseks taotluse esitamise teenusstandard (242.35 KB, PDF)

44. Seemnepartii sertifitseerimiseks taotlemise teenusstandard (246.01 KB, PDF)

KIIRGUSKAITSE

45. Kiirgustegevusloa taotlemise teenusstandard (256.03 KB, PDF)

46. Kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsentsi taotlemise teenusstandard (248.67 KB, PDF)

47. Tasulise teenuse kiirgustaseme mõõtmiste teenusstandard (296.88 KB, PDF)

48. Tasulise teenuse kiirgustöötajate isikudooside seire teenusstandard (316.49 KB, PDF)

49. Tasulise teenuse kiirgusohutushinnangu osutamise teenusstandard (232.07 KB, PDF)

50. Radooni mõõtmise taotlemise teenusstandard (242.55 KB, PDF)

VESI (UUS TEENUSSTANDARD)

51. Sügavallapanusõnniku aunastamise teavituse teenusstandard (358.95 KB, PDF)

LOODUSKAITSE (UUS TEENUSSTANDARD)

52. Ehitusteatise kooskõlastamise teenusstandard (237.12 KB, PDF)

TAGASISIDE

53. Tagasiside teenusstandard (232.79 KB, PDF) 
 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.