Sa oled siin

Keskkonnajuhtimine

Keskkonnaameti keskkonnapoliitikaEMAS logo
 

Keskkonnaamet on juurutanud kõiki tegevusvaldkondi katvat keskkonnajuhtimissüsteemi. 2013. aastal saime keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) registreerimistunnistuse, mida uuendati 2016. aastal.

Soovime näidata eeskuju keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamisel Eestis ning teadvustada oma igapäevaste tegevuste ja otsuste rolli Eesti keskkonnategevuskava elluviimisel.

Võtame eesmärgiks vähendada oma tegevusega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju ja pidevalt parendama oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Eesmärgi saavutamiseks:

1. võtame kasutusele meetmed, mis tagavad ressursside säästliku kasutamise (eelkõige energia, vesi ja paber);

2. võtame kasutusele meetmed, mis aitavad vähendada süsinikdioksiidi heidet (eelkõige hoonete ja transpordi parema kasutuse kaudu);

3. lõimime keskkonnakriteeriumid hangetega seotud menetlustesse ja organisatsiooni ürituste (sh koolitused, projektid) korraldamise reeglistikku;

4. tegutseme kõigi kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide nõuetega vastavuses;

5. võtame jäätmekäitluse valdkonnas kasutusele parimad tavad;

6. edendame personali ja partnerite keskkonnahoolivust koolituste ja teavitamise abil.


Saavutamaks oma igapäevaste tegevuste, õigusloome ja otsuste kaudu paremat keskkonnaeesmärkide täitmist:

  • viime perioodiliselt läbi oma põhiprotsesside keskkonnamõjude hindamist ja koostab selle alusel keskkonnategevuskava;
  • edendame valdkondadevahelist koostööd tagamaks õigusloome ja otsustega seonduv mitmekülgsem keskkonnamõjude analüüs;
  • edendame huvirühmade suhtes läbipaistvat otsustusprotsessi ja avatud dialoogi.

Keskkonnaamet kohustub rakendama oma keskkonnapoliitikat ja tegema selle üldsusele kättesaadavaks.

Keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS kohta leiab põhjalikku infot Keskkonnaagentuuri kodulehelt.

Keskkonnaameti keskkonnaaruanded aastate lõikes: 

 

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.