Language switcher

Isikuandmete töötlemine

Keskkonnaameti tegevus on avalik ja meie kasutuses oleva teabega on võimalik tutvuda meie veebilehel või esitada teabenõue. Töö käigus koguneb ka isikuandmeid sisaldavat teavet. Näiteks kui pöördute meie poole kirjalikult või olete menetluse osapooleks. Isikuandmetele juurdepääs on seadusega piiratud, samuti püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu ei riivataks.

Isikuandmete töötlemine eraisikutega suhtlemisel

Teie isikuandmeid kasutame Teie poole pöördumiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.
Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutuse sees töö kvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Kirjavahetuse andmed on seaduse kohaselt nähtavad meie dokumendiregistris, kus on näha kirja saatja või saaja nimi. Dokumendi pealkirja märgime sellisel kujul, et see ei riiva Teie eraelu. Pealkirjas sisalduv tundlik info on nähtav vaid asutuse sees.

Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed, nagu (e)-posti aadress ja/või telefoninumber (väljaarvatud juhul kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida.

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
a) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
b) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
c) raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.