Sa oled siin

Keskkonnaamet kinnitas Nõva-Osmussaare hoiuala kaitsekorralduskava

Keskkonnamet kinnitas peadirektori 10.09.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/9 Nõva-Osmussaare hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2019‒2028. 

Hoiuala (kogupindala 22 269 ha, millest 98% mereala) eesmärk on kaitsta kogu Euroopas ohustatud ja loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpe ja II lisas nimetatud liike ning linnudirektiivi I lisas nimetatud liike ning I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaiku. Hoiuala on osa Natura 2000 võrgustiku Nõva-Osmussaare loodus- ja linnualast ning ja Haapsalu-Noarootsi rahvusvahelise tähtsusega märgalast ehk Ramsari alast. 

Nõva-Osmusssaare hoiuala loodusväärtusi inventeerinud teadlased on hinnanud selle üheks kõige mitmekesisema ning paremini säilinud elustikuga merealaks Läänemere idaosas. Hoiuala asub arktiliste veelindude Ida-Euroopa rändeteel. Põõsaspea neeme ja Osmussaare vahelt rändab hinnanguliselt läbi vähemalt 20% piki Läänemerd rändavatest veelindudest ja Haversvi rannik on oluline peatuskoht kurvitsalistele. Hoiuala rannikuvees talvitub arvukalt aule, kõige haruldasem talvituja on üle-maailmselt ohustatud kirjuhahk. Hoiuala maismaaosas levivad poollooduslikud kooslused, peamiselt ranna- ja aruniidud, mis on muuhulgas elupaigaks ohustatud kõrele ja haruldasele püramiid-koerakäpale.

Oluliseks kaitsekorralduskavaga kavandatud tegevuseks on poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine, millega tagatakse ka ohustatud liikide elupaikade kaitse. Praegu on hoolduses ligi 65 ha, taastamistöid on kavandatud kokku ligi 170 ha niidualadel. Muuhulgas kavandatakse haudelinnustiku loendus ja arktiliste veelindude rändeloendused. Koostööpartneriteks kava elluviimisel on piirkonna talunikud, RMK jt.

Lisainfo: Elle Puurmann, 472 9430, elle.puurmann@keskkonnaamet.ee

Kaitsekorralduskava (3.81 MB, PDF)

Põõsaspea neem. Foto: R. Kotter

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.