Sa oled siin

Keskkonnaamet kinnitas Kõnnumaa loodusala kaitsekorralduskava

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori 27. juuli 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/12 Kõnnumaa loodusala kaitsekorralduskava aastateks 2020–2029.

Kõnnumaa loodusala asub peamiselt Rapla maakonnas, väiksemas osas ka Harju ja Järva maakonnas. Loodusala koosneb kolmest maastikukaitsealast (Kõnnumaa, Aela ja Kuimetsa maastikukaitseala), kahest hoiualast (Kõnnumaa ja Vahastu mõisa hoiuala), kolmest metsise püsielupaigast (Kädva, Saunametsa ja Kiigemäe metsise püsielupaik) ja ühest üksikobjektist (Imsi järv). Natura 2000 võrgustikku kuuluv Kõnnumaa loodusala kattub ka Kõnnumaa-Väätsa linnualaga.

Loodusala pindala on 11 397 ha. Enamus maast on riigiomandis, eelkõige suuremad rabad. Eramaid on hajutatult üle loodusala, kõige rohkem on neid Kõnnumaa maastikukaitsealal. Kõnnumaa loodusalast moodustab riigimaa 77%, eramaa 22% ning munitsipaalmaa 1%. Kõlvikuliselt jaotuselt on märgalasid kaardistatud u 6000 hektarit, metsamaad umbes 4700 hektarit ja rohumaid on umbes 450 hektarit.

Kõnnumaa loodusala täidab olulist rolli rahvusvahelise looduskaitse edendamisel, mille sihiks on elustiku mitmekesisuse püsimine läbi elupaikade kaitse. Kõnnumaa loodusala on ökoloogiline koridor Kõrvemaa ja Soomaa elustiku ühendamisel ja populatsioonide tugevdamisel. Sooderikkad mosaiiksed maastikud, mis vahelduvad metsalaamade ja avatud aladega, on väärtustatud ja hoitud. Piirkonda iseloomustab suur soostumus ja metsastatus, välditakse loodusliku elukeskkonna ümberkujundamist. Kaitsekorralduslikult suunatakse ressursse elupaikade taastamisse, millega tagatakse muuhulgas mitmete linnudirektiivi liikide, eeskätt metsise tõhusam kaitse. 

Kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse olulisemad tegevused alal olevate loodusväärtuste tutvustamiseks, säilimiseks ja kaitsmiseks. Tegevused, mida Kõnnumaa loodusalal kaitsekorralduskavaga planeeritakse, on inventuuride ja uuringute tegemine, poollooduslike koosluste hooldamine, Keava raba veerežiimi taastamistööd, liikide elupaikade hooldamine ja taastamine, probleemliikide tõrje, külastusobjektide hooldus, infotahvlite ja kaitseala piiritähiste paigaldamine.

Kava koostasid Toivo Sepp ja Toomas Kukk Pärandkoosluste Kaitse Ühingust. Kava koostamist toetasid Marek Sammul, kohalikud elanikud ja kaasamiskoosolekul osalenud inimesed. Keskkonnaamet on hilisemalt kava uuendanud. Kaitsekorralduskava valmimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: Sander Laherand, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, 5692 7990, sander.laherand@keskkonnaamet.ee

Kõnnumaa loodusala kaitsekorralduskava (18.42 MB, PDF)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.