Sa oled siin

Karula rahvuspargi uus kaitsekorralduskava aastateks 2020-2029

Anname teada, et Keskkonnaamet on valmis edasi liikuma uue Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks 2020-2029 kinnitamise protsessiga. Kaitsekorralduskava kinnitatakse kümneks aastaks. Kinnitamisele mineva kavaga on võimalik tutvuda SIIN (11.57 MB, PDF)

Järgnevalt toome välja kohad, kus tehti olulisemaid täiendusi/muudatusi peale jaanuaris toimunud kohtumist:

•          Korrigeeriti visiooni sõnastust

•          Täiendati peatükki 1.5.2. Läbiviidud inventuurid ja uuringud.

•          Täiendati peatükki 1.5.4. Inventuuride ja uuringute vajadus. (lisati Mustajõe temaatika);

•          Ptk-i 2.1.1. lisati lõik võõrliikide kohta

•          Ptk-i 2.1.2. täiendati (lisati lõik rähnide elupaiganõudluste kohta ning tabel 2);

•          Ptk-i 2.1.7. lisati nimekiri seentest, mille kohta on tehtud ettepanek lisada need kaitse-eesmärkideks. Liigid on ära toodud ka lisas 4;

•          Ptk-i 2.2.1. vooluveekogude lõiku täiendati allikate osas ning korrigeeriti järvede kirjeldusi;

•          Soode üheks kaitsemeetmeks lisati Natura eelhinnangu teostamise soovitus

•          Täiendati peatüki 2.2.4. üldosa;

•          Lisati täiesti uus peatükk 2.2.5 Tähelepanu väärivad kooslused. Siia koondati kõik sellised väärtused, mis ei ole rahvuspargi kaitse-eesmärkideks nagu näiteks kobraste üleujutusalad, põlengualad, reljeefi iseärasustega metsad, vääriselupaigad, looduslikkuse taastamise katseala. Kõnealused alad on kajastatud lisatud kaardil (v a kopra üleujutusalad).

•          Koostöös Pille Tomsoniga uuendati maastiku peatükk;

•          Maastikuhoolduse alade hulka lisati üks ala, mis asub Kaika ristis;

•          Täpsustati eelarve tabelit – kõik suuremad tegevused (uuringud jms, va riiklikud seired), mis olid planeeritud käesolevaks aastaks, on aasta võrra edasi lükatud, sest käesolevaks aastaks on juba tööplaanid koostatud.

•          Kavale lisati Lisa 12 "Karula rahvuspargi eelmise kaitsekorralduskava tulemuslikkuse hindamine".

•          Väärtuslike hoonete tabelit muudeti nii, et tänaseks teadaolevalt hävinud hooned on tabelis märgitud halliga.

 

Kavas me rohkem muudatusi teha ei plaani, sellega loeme kaasamisprotsessi lõppenuks. Täname kõiki, kes võtsid vaevaks ja panustasid uue kava sisulisse koostamisse.

Rõhutame veelkord, et kaitsekorralduskava on alapõhise kaitse korraldamise aluseks ning kavaga ei muudeta ala kaitsekorda. 

Kaitsekorralduskava kinnitab Keskkonnaameti peadirektor.

Lisainfo: Reet Reiman, 786 8369, reet.reiman@keskkonnaamet.ee

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.