Vabariigi Valitsus arvas kaitse alt välja Raudna looduskaitseala ja Postiteena tuntud Liiva-Varbuse maanteelõigu

Vabariigi Valitsus otsustas 04.07.2019 määrusega nr 60 „Raudna looduskaitseala kaitse alt väljaarvamine“  ja määrusega nr 61 "Liiva-Varbuse maanteelõigu kaitse alt väljaarvamine" arvata kaitse alt välja Viljandi maakonnas Viljandi vallas asuva Raudna looduskaitseala ning Põlva maakonnas Põlva ja Kanepi vallas asuva Liiva-Varbuse maantelõigu.

Raudna looduskaitseala on tuntud puhkekoht, sest seal asub kunagisest Heimtali kruusakarjäärist tekkinud Raudna tehisjärv. 1999. aastal oli piirkonna kaitse alla võtmise eesmärk linnustiku kaitse. 2017. aasta vaatluste kohaselt ei leidu kaitsealal haruldasi maismaakooslusi ega liike ja Raudna järvel pesitsevad valdavalt levinud linnuliigid.

Piirkonnal on jätkuvalt puhkemajanduslik väärtus, mida ala riikliku kaitse alt välja arvamine ei vähenda ega ohusta. Seda saab säilitada ka ilma looduskaitse abita, olles kohaliku kogukonna ja omavalitsuse hoole all. Raudna järv on Viljandi valla üldplaneeringuga määratud puhkealaks, mille toimimist ei tohi ehitus- ja arendustegevuse käigus ohtu seada.

Liiva-Varbuse maanteelõik, mida rahvasuus teatakse ka Postiteena, võeti kaitse alla 1981. aastal kui omapärases maastikus istutatud ning looduslikult kujunenud puude tõttu. Maanteelõiku iseloomustavad paljud ajalooliselt ja kultuurilooliselt olulised objektid. Tänu 1970. aastate otsusele rajada täiesti uus Tartu Võru maantee on Postitee säilitanud ajaloolise keskosa õgvendamata ja laiendamata kujul. Lõiku Liivalt Põlva-Kanepi ristini ilmestavad kitsad ajaloolised sillad ja truubid koos valgeks värvitud betoonist piirdepostidega. Riikliku kaitse kaotamine, ei tähenda selle maantelõigu kaitseta jäämist. Maantelõiku kaitse tagab edaspidi valdade üldplaneeringud ja Maanteeameti poolne omanikukaitse.

Raudna looduskaitseala ja Liiva-Varbuse maanteelõigu riikliku looduskaitse alt välja arvamine on osa käsil olevast kaitse-eeskirjade ülevaatamisest ja uuendamisest.

Raudna looduskaitseala ja Liiva-Varbuse maantelõigu kaitse alt väljaarvamise määrused jõustuvad 19.07.2019. Määruste ja nende seletuskirjaga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehe vahendusel (www.riigteataja.ee). Kui Teil tekib kaitsealt välja arvamisega täiendavaid küsimusi, siis võtke palun ühendust Keskkonnaametiga, kus Raudna looduskaitseala määruse kontaktisikuks on kaitse planeerimise büroo spetsialist Meelis Suurkask (telefon 516 4997, e-post meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee) ning Liiva-Varbuse maantelõigu korral kaitse planeerimise büroo spetsialist Kadri Kasuk (telefon 7990908, e-post kadri.kasuk@keskkonnaamet.ee).

Raudna LKA määrus

Liiva-Varbuse määrus

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.