Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlemine

  • VeeS § 197 lg 1 kohaselt  esitab veekeskkonnariskiga tegevust kavandav isik taotluse tegevuse registreerimiseks vähemalt üks kuu enne selle tegevuse alustamist. Taotlus tuleb esitada e-postiaadressil: info@keskkonnaamet.ee või aadressil Narva maantee 7a, Tallinn 15172 (digi)allkirjastatult.
  • Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse andmekoosseis on määratud keskkonnaministri määrusega nr 43 "Veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimise taotluse ja registreeringu andmekoosseis".  Registreerimiseks esitatava taotluse andmekoosseis hõlmab taotluse esitanud isiku andmeid, kavandatava tegevuse iseloomustust, tegevuskoha kirjeldust ning muid asjakohasid andmeid. Tegevuse kirjelduse all on mõeldud tavakeelset kirjeldust kavandatava tegevuse kohta ning tegevuse iseloomustus on tehnilist laadi selgitus kavandatava tegevuse kohta. Lisaks tuleb taotluses selgitada, millist muutust soovitakse tegevusega saavutada (tegevuse eesmärk) ning seda põhjendada. Paisutuse likvideerimise või veetaseme alandamise korral on vajalik ka kohaliku omavalitsuse üksuse seisukoht ning vajadusel tuleb esitada koos taotlusega Keskkonnaametile kavandatava tegevusega seotud ehitise või tööde ehitusprojekt. Soovitav on kasutada Keskkonnaameti poolt koostatud soovituslikku taotluse vormi.
  • Kui on tegevus toimub Natura200 alal ning mille korral registreeringu andja peab hindama tegevuse mõju eelhinnangu alusel tuleb koos taotlusega esitada ka KeHJS § 6 märkega 1 lõikes 1 toodud informatsioon.
  • Kui kavandatakse mitut veekeskkonnariskiga tegevust ja need tegevused on omavahel ruumiliselt või tehnoloogiliselt seotud, võib märkida need tegevused ühes taotluses.

ABIKS

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.