Tegevuskava 2016-2017

Keskkonnaamet koostas tegevuskava 2016-2017.

Tegevuskava koostamisel olid kaasatud vesikondade töörühmade liikmed. Eelnõu saadeti kõikidele osapooltele ettepanekute ja vastuväidete saamiseks ning seda tutvustati 2015-2021 veemajanduskavade eelnõude avalikel aruteludel ning 2015.a novembris ja detsembris toimunud infopäevadel. 

Tegevuskava seletuskiri (783.34 KB, PDF)

Pinnavee meetmed (553.62 KB, XLSX)

Põhjavee meetmed (77.36 KB, XLSX)

 

Ülevaated 

Pinnavee meetmetest on tegevuskava perioodi lõpuks rakendatud meetmeid 395-l pinnaveekogumil ehk siis eelmainitud perioodi lõpuks on rakendatud 55% kavandatud meetmetest ja rakendamine on pooleli 11% meetmetest. Põhjavee meetmetest on tegevuskava perioodi lõpuks rakendatud 71% kavandatud meetmetest ja rakendamine on pooleli 3% meetmetest.

Nii pinna- kui põhjavee meetmete rakendamisel olid olulise kaaluga administratiivsed meetmed, milliseid rakendasid Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon ja kohalikud omavalitsused.

Põhieesmärk ehk kõikide vete hea seisundi saavutamine või säilitamine, on hetkeseisuga täidetud 55% pinnaveekogumitel ja 71% põhjaveekogumitel. Heas seisundis olevate pinnaveekogumite arv vähenes võrrelduna 2015. aastaga 17 võrra ja juurde tuli 22 kesises seisundis pinnaveekogumit. Halvas ja väga halvas seisundis pinnaveekogumite arv on vähenenud nelja kogumi võrra. Põhjaveekogumite seisundite hindamine toimub põhjaveekogumite põhiselt iga kuue aasta järel, mistõttu on see näitaja kogu perioodi vältel sama. Keskkonnaeesmärgi mitte saavutamise põhjuseks on eelkõige vooluveekogude tõkestatus, samuti veekogudesse jõudvad toitained ja ohtlikud ained. 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.