Õhusaasteloa muutmine, kehtetuks tunnistamine

Teatud tingimustel on vaja õhusaasteluba muuta või see sootuks kehtetuks tunnistada.

Õhusaasteloa muutmist ja kehtetuks tunnistamist reguleerib keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 59 ja § 62 koostoimes atmosfääriõhu kaitse seaduse §-ga 99.

Õhusaasteluba muudetakse, kui:

  • õhusaasteloa omaja taotleb loa omaja andmete muutmist;
  • seire tulemusel või muul viisil selgub, et õhusaasteloaga lubatud tegevusega kaasneb keskkonnaoht või oluline keskkonnahäiring ning huvi õhusaasteloa muutmata jätmiseks ei ole ülekaalukas;
  • õhusaasteloa andjal oleks olnud õigus jätta luba välja andmata hiljem muutunud asjaolude muutmise tõttu või hiljem muutunud õigusnormi alusel. Näiteks kui heiteallikat on oluliselt muudetud;
  • õigusaktides sätestatud ja õhusaasteloa aluseks olnud saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtused või heite piirväärtused on muutunud;
  • atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel kehtestatud saasteaine heite mõõtmise või arvutusliku määramise meetod on muutunud;
  • atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel kehtestatud saasteaine heite summaarne piirkogus on muutunud.

 

Õhusaasteluba tunnistatakse loa andja poolt kehtetuks, kui:

  • loa omaja seda taotleb;
  • loa omaja sureb ja loaga lubatud tegevus on seotud loa omaja isikuga või loa omaja õigusvõime lõpeb ilma õigusjärgluseta;
  • loa alusel lubatud tegevust ei alustata kahe aasta jooksul loa andmisest arvates;
  • ilmneb, et loa omaja on teadlikult esitanud loataotluses valeandmeid või võltsitud dokumendi.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.