Language switcher

Juhendmaterjalid

 • Olulisemad õigusaktid, millega tuleks seoses välisõhu valdkonnaga kursis olla, on välja toodud siin (320.5 KB, PDF). Õigusaktide seletuskirjad ja muu asjakohane info on leitav ka Keskkonnaministeeriumi kodulehel. NB! Lisaks neile on ka muid asjakohaseid õigusakte, mida peab käitaja või tavakodanik teadma, kuid mis ei ole enam nii otseselt välisõhuga seotud ega siin nimetatud. Õigusaktid on leitavad Riigi Teatajast ja Euroopa Liidu Teatajast.
 • Juhend õhusaasteloa taotluse ja LHK projekti tabelite täitmise kohta on leitav siit (893.93 KB, PDF). Antud juhend on abiks keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 74 „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid“ lisade 1 ja 2 täitmiseks. Juhend on uuendatud 22.05.2017. Siit saad alla laadida õhusaasteloa taotluse vormi (26.33 KB, DOCX) ja LHK projekti tabelite vormi (55.53 KB, DOCX)
 • Soovitused protsesside SNAP-i ja kütuste KN koodide määramisel: SNAP koodid (122.04 KB, PPTX), SNAP klassifikaatori kirjeldus (561.58 KB, PDF), KN koodid (12.01 KB, XLSX).
 • Juhendmaterjal "Orgaanilisi lahusteid kasutavad käitised. Tööstusheite seaduse 5. peatüki mõistes" on leitav siit.  (PDF)
 • Keskkonnaministeeriumi poolt heakskiidu saanud metoodika LOÜ-de sisalduse arvutamiseks kasutatavates kemikaalides ning väljuvates gaasides näidete ja kommentaaridega on leitav siit.   
 • Juhendmaterjal keemilistele puhastustele selleks, et aidata rakendada tööstusheite seaduse 5. peatükiga sätestatud nõuete täitmist, on leitav siit. Materjal hõlmab keskkonnaalast nö parimat praktikat ja lahustite kasutuskava näidist koos juhendiga.
 • Kemikaalidega kaasas käivad ohutuskaardid peavad olema eesti keeles. Loe täpsemalt siit. (281.34 KB, PDF)
 • Ameerika Ühendriikide Keskkonnaagentuuri (US EPA) poolt avaldatud metoodikate kogum (ehk AP-42) on leitav siit.  
 • EMEP/EEA (European Monitoring and Evaluation Programme/European Environment Agency) heitkoguste määramise metoodika on leitav siit.  Juhend on välja töötatud UNECE/EMEP (United Nations Economic Comission for Europe/European Monitoring and Evaluation Programme) heitkoguste inventuuri juhtgrupi poolt. NB! Teatud juhtudel võib Keskkonnaamet nõuda metoodika kasutamise jaoks veel lisaks Keskkonnaministeeriumi heakskiitu isegi siis, kui kasutatakse eelpooltoodud metoodikaid.
 • Teatud juhtudel on võimalik LHK projektis ja loal heiteallikaid grupeerida, et parandada jälgitavust ning lihtsustada erinevate osapoolte ülesandeid. Loe sellekohast juhendit siit. (416.11 KB, PDF)
 • Juhul, kui osutub vajalikuks teostada käitises välisõhu kvaliteedi või heite mõõtmisi, tuleb silmas pidada teatud nõudeid ja põhimõtteid. Juhul, kui seda tehtud ei ole, võib tekkida olukord, kus Keskkonnaamet ei saa mõõtmistulemusi aktsepteerida. Loe sellekohast juhendit siit. (345.08 KB, PDF)
   
 • Keskkonnaameti juhend (261.29 KB, PDF) ja juhendi lisa (32.36 KB, PDF) saasteloa künniste tõlgendamise kohta – antud juhend on abiks keskkonnaministri 11.06.2014 määruse nr 20 “Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba” rakendamiseks.
 • Keskkonnaameti seisukoht keskkonnaministri 25.03.2014. a määruse nr 8 „Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid“ rakendamise kohta on leitav siit (129.91 KB, PDF).
 • Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste kalkulaator on kättesaadav siin (96.93 KB).
   

5. ja 6. mail 2014 toimunud loomakasvatuse teabepäevade materjalid:

16. ja 23. septembril 2014 toimunud orgaaniliste lahustite kasutajate registreerimise teabepäevade materjalid:

 • Lahustikasutajate registreerimine - sissejuhatus (314.65 KB, PDF)
 • Lahustikasutajate registreerimine - menetlus (509.66 KB, PDF)
 • Lahustikasutajate registreerimine - portaali tutvustus (1.18 MB, PDF) 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.