Kaevise või katendi kasutamine

Kaevis on looduslikust olekust eemaldatud kivimi või setendi tahke osis (liiv, kruus, lubjakivi jne).

Kinnisasja omanikul või kasutusõigust omaval isikul on õigus Keskkonnaameti loal käsutada, kaasa arvatud kaubastada ehitise püstitamise (näiteks nagu kraavi, vundamendi või allmaaehitise rajamisel), maaparandustööde või põllumajandustööde käigus tekkivat ja ülejäävat kaevist.

Luba pole vaja taotleda maaparandushoiutöödel, maanteekraavide puhastamisel, tehnovõrkude ja -rajatiste rajamisel vastava projektiga määratud mahus või projekti puudumisel vastava töö tegemiseks põhjendatud mahus tekkivale kaevisele ja tee ehitamisel saadud kaevisele, kui seda kasutatakse sama objekti tarbeks.

Kaevandamisloa omajal on õigus tarbida ja võõrandada pealmaakaevandamisel eemaldatavat maavara katendit ning mäeeraldise teenindusmaalt looduslikust seisundist eemaldatavat maavara ja maavarana arvele võtmata kivimit ning setendit.

Maavara katend on maavaravaru katvad setendid, mille eemaldamine on vajalik pealmaakaevandamiseks. Maavara kaevandajal on õigus pealmaakaevandamisel eemaldatavat maavara katendit, mis ei ole maavaravaruna arvele võetud, võõrandada või kasutada väljaspool mäeeraldist ainult Keskkonnaameti loal.

Kaevise võõrandamiseks või väljaspool kinnisasja kasutamiseks tuleb esitada taotlus keskkonnaotuste infosüsteemis KOTKAS kaks nädalat enne kavandatavat tegevust (maapõueseadus § 97, § 99). Loa taotlust on võimalik esitada jätkuvalt veel ka paberkandjal või keskkonnaameti e-mailile info@keskkonnaamet.ee (taotluse vorm (15.65 KB, DOCX)).  Väljastatava loa kehtivusaeg on kuni aasta. 

Karjäärist katendi võõrandamiseks pole alates 2020 aasta alguseks eespool nimetatud taotlust vaja enam täita. Katendi võõrandamist tuleb deklareerida maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooni ja maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise juures keskkonnaotuste infosüsteemis KOTKAS. Katendi võõrandamise deklaratsiooni juhend on leitav siit (973.57 KB, PDF) (videojuhend leitav Keskkonnaameti youtube kanalist).

Taotluse tuleb esitada kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või (soovitavalt asukohajärgsesse) Keskkonnaameti kontorisse.

Katendit eemaldamas. Foto: Martin Nurme

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.