Language switcher

Loodushoiutööde korraldamine

Loodushoiutööde läbiviimine toimub vastavalt Keskkonnaameti peadirektori poolt esitatud loodushoiutööde läbiviimise juhendile (190.26 KB, RTF) ja põhimõtetele (322.38 KB, RTF).

Keskkonnaameti tellitavad tööd avalikustatakse Keskkonnaameti kodulehel ja teade ilmub ka üleriigilises ajalehes. Tellitavate tööde kaardid on nähtavad Maa-ameti kaardirakenduses (valida karuputke tõrjumise ja loodushoiutööde kaardirakendus). Loodushoiutöö läbiviimiseks esitada taotlus ja hinnapakkumine Keskkonnaametile. Loodushoiutööde tegemise tasustamisel on ülemmääraks keskkonnaministri 01.06.2004. a määrusega nr 62 “Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” kehtestatud tasumäärad. Tasumäärade puudumisel võetakse taotlejatelt asjakohased hinnapakkumised ning tasumääraks kujuneb pakutav madalaim hind.

Hinnapakkumine peab sisaldama kõiki töö täitmisega seotud kulusid (sh makse ja makseid, mille tasumise kohustus lasub töö tellijal). Kui töö maksumus on kõrgem kui kolm tuhat eurot, lisada hinnapakkumise juurde ka töö maksumuse kalkulatsioon kuluartiklite kaupa (näiteks palgakulu, töövahendite maksumus jne).

Taotluse vorm (106.07 KB, RTF)

Keskkonnaameti peadirektori poolt moodustatud komisjon vaatab esitatud taotlused läbi 2 nädala jooksul taotluste esitamise tähtpäeva lõppemisest arvates ja teeb peadirektorile ettepaneku taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse tegemiseks. Taotluste hindamisel arvestatakse Keskkonnaametis tööde tasumiseks ettenähtud rahasummat, loodushoiutööde korraldamise juhendi punktis 3 nimetatud eelisjärjekorda ja hinnapakkumise esitamise korral esitatud hinnapakkumisi.

Kui hooldustööde tegemiseks on samale objektile esitanud taotluse mitu isikut, eelistatakse isikut, kes on hooldamist vajavat ala/objekti varem hooldanud ja/või on teinud madalama hinnapakkumise. Võrdsete hinnapakkumiste esitamise korral lähtutakse taotluse hindamisel eeltoodud ala varasema hooldamise faktist või heidetakse võrdse hinnapakkumise esitanute vahel liisku.

Ühe kuu jooksul taotluste rahuldamisest sõlmib asukohajärgse Keskkonnaameti regiooni juhataja taotlejaga vormikohase lepingu (150.7 KB, RTF) loodushoiutööde tegemiseks või teatab kirjalikult taotluse rahuldamata jätmisest.

Pärast tööde lõppemist vaatab Keskkonnaameti esindaja töö üle ning tasu makstakse täitjale proportsionaalselt valmis tööde mahuga. Ülevaatuse käigus vormistavad pooled vormikohase üleandmise-vastuvõtmise akti (70.01 KB, RTF).

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.