Lubatud heitkoguse ühikute eraldamine ELi HKSi perioodil 2021-2030

Neljandal kauplemisperioodil (2021-2030) eraldatakse teatud juhtudel ettevõtetele lubatud heitkoguse ühikuid (LHÜ) tasuta.

Tasuta on võimalus saada LHÜsid tööstus- ja kaugkütteettevõtetel.

 

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaselt LHÜde tasuta eraldamise tingimustele vastava käitise käitaja võib esitada pädevale asutusele taotluse LHÜde tasuta eraldamiseks eraldamisperioodil.

Esimese eraldamisperioodi kohta (st 2021-2025) tuli taotlus esitada hiljemalt 28. juuniks 2019.

Taotlus sisaldas järgmist:

  • võrdlusandmete aruanne;
  • seiremetoodikakava;
  • tõendamisaruanne.
    ​​

Keskkonnaamet esitas taotlustes sisalduva info Euroopa Komisjonile 27. septembril 2019. aastal. Euroopa Komisjon on sellest ajast tegelenud taotluste kontrollimisega ning 2021. aasta jaanuari alguse seisuga ei ole Euroopa Komisjon veel teinud otsust NIMs nimekirja vastuvõtmise või keeldumise kohta.

Euroopa Komisjon on lubanud 2021. aasta I kvartalis arvutada uuendatud võrdlusaluste väärtused ning pärast seda saab Keskkonnaamet arvutada käitajatele eraldatavate LHÜde esialgse koguse, mis tuleb taas esitada Euroopa Komisjonile.

Euroopa Komisjon arvutab vajaduse korral sektoriülese paranduskoefitsiendi ning pärast seda on võimalik Keskkonnaametil arvutada käitajatele eraldatav lõplik LHÜde kogus.

Euroopa Komisjon plaanib otsuse riiklike eraldamistabelite kohta vastu võtta 2021. aasta juunis.

  • Neljanda kauplemisperioodiga seotud eesti keelde tõlgitud võrdlusandmete aruande, seiremetoodikakava ja tõendamisaruande vormid ning juhenddokumendid on leitavad siit.
  • Neljanda kauplemisperioodi kohta saab lisainfot lugeda DG CLIMA kodulehelt.
  • Neljanda kauplemisperioodiga seotud ingliskeelsed juhenddokumendid ja korduma kippuvad küsimused ning nende vastused on leitavad siit.

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.