Lubatud heitkoguse ühikute eraldamine ELi HKSi perioodil 2013-2020

Lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamine

2013–2020 kauplemisperioodil eraldatakse teatud juhtudel ettevõtetele heitkoguse ühikuid tasuta.

 Tasuta on võimalus saada ühikuid:

• tööstus- ja kaugkütteettevõtetel (ELi HKSi direktiivi artikkel 10a) ning
• elektritootjatel elektritootmise moderniseerimise eest (ELi HKSi direktiivi artikkel 10c).

Artiklite 10a ja 10c järgi tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kogus Eestis kauplemisperioodiks 2013–2020 (417.35 KB, PDF) (seisuga 09.01.2018)

Artiklite 10a ja 10c järgi tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kogus Eestis kauplemisperioodiks 2013–2020 (420.09 KB, PDF) (seisuga 30.08.2018)

ELi HKSi direktiivi artikli 10a alusel perioodil 2013–2020 tööstus- ja kaugkütteettevõtetele lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamine ühtlustatud meetodil

• Eesti esialgne artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute taotletav kogus (18.76 KB, PDF)
• Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (127.48 KB, PDF)
• Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (84.74 KB, PDF) (täiendatud 05.05.2015)
• Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (82.26 KB, PDF) (täiendatud 19.02.2016)
• Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (82.26 KB, PDF) (täiendatud 29.09.2016)
• Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (66.11 KB, PDF) (täiendatud 01.03.2017)
• Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (393.16 KB, PDF)(täiendatud 08.01.2018)
• Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (417.96 KB, PDF)(täiendatud 18.01.2018)
• Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (419.56 KB, PDF) (täiendatud 30.08.2018)
• Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (410.09 KB, PDF) (täiendatud 04.12.2018)
• Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (419.57 KB, PDF) (täiendatud 26.02.2019)
Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (411.94 KB, PDF) (täiendatud 02.07.2019)
Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (482.65 KB, PDF)(täiendatud 07.01.2020)
Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (482.77 KB, PDF) (täiendatud 23.03.2020)
Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (482.77 KB, PDF) (täiendatud 20.04.2020)
• Eesti lõplik artikli 10a alusel tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogus (486.72 KB, PDF) (täiendatud 21.12.2020)
 

Artikli 10a ühikute tasuta eraldamise alused:

• Euroopa Komisjoni otsus 2011/278/EL, 27. aprillil 2011. aastal. Otsusega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks

• Euroopa Komisjoni otsus 24. detsembril 2009. aastal, millega määratakse kindlaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ selliste sektorite ja allsektorite loetelu, mille puhul kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu peetakse märkimisväärseks

ELi HKSi direktiivi artikli 10c alusel aastatel 2013–2019 lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamine elektritootjatele elektrisektori moderniseerimiseks

Eesti esitas Euroopa Komisjonile riikliku kava investeeringutest, mis olid seotud infrastruktuuri moderniseerimise ja ajakohastamisega ning puhaste tehnoloogiate kasutuselevõtuga. Taustainfo 2011. aastal toimunud taotlusvoorust.

Eesti artikli 10c alusel tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotletav kogus (49.24 KB, PDF)

Tegelik tasuta eraldatav ühikute kogus sõltub tehtud investeeringutest ning sellest annavad ülevaate iga-aastased aruanded:

• Eesti artikli 10c aruanne 2013. aasta kohta (52 KB, XLS) (esitatud Euroopa Komisjonile 31.01.2014)
• Eesti artikli 10c aruanne 2014. aasta kohta (81.5 KB, XLS)(esitatud Euroopa Komisjonile 03.02.2015)
• Eesti artikli 10c aruanne 2015. aasta kohta (108 KB, XLS) (esitatud Euroopa Komisjonile 29.01.2016, täiendatud 15.02.2016)
• Eesti artikli 10c aruanne 2016. aasta kohta (136 KB, XLS) (esitatud Euroopa Komisjonile 30.01.2017)
• Eesti artikli 10c aruanne 2017. aasta kohta (164 KB, XLS) (esitatud Euroopa Komisjonile 31.01.2018)
• Eesti artikli 10c aruanne 2018. aasta kohta (192 KB, XLS) (esitatud Euroopa Komisjonile 24.01.2019, täiendatud 20.02.2019)
• Eesti artikli 10c aruanne 2019. aasta kohta (219.5 KB, XLS) (esitatud Euroopa Komisjonile 07.01.2020)

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.