Lepinguriigi kiirgustegevusloa tunnustamine

Keskkonnaamet tunnustab teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud kiirgustegevusluba, kui ettevõtja soovib teostada Eestis kiirgustegevust piiratud ajaperioodil.

Kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ning talle on seal väljastatud kiirgustegevusluba, esitab ettevõtja Eestis teenuse osutamiseks Keskkonnaametile selle tegevusloa tunnustamiseks taotluse järgmiste andmete ja dokumentidega:

 1. taotleja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
 2. kavandatava kiirgustegevuse kirjeldus;
 3. koopia asukohariigis pädeva asutuse väljastatud kiirgustegevusloast, mis on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostilliga), kui välisleping ei sätesta teisiti;
 4. kiirgustegevusloa eestindus, mille on teinud vandetõlk või mis on notariaalselt kinnitatud;
 5. väljavõte asukohamaa äriregistri registreerimiskaardist;
 6. kiirgustegevuse asukoht ja ajaperiood Eestis;
 7. Eesti-poolse tellija esindaja kontaktandmed;
 8. andmed kiirgustöötajate, nende erialase väljaõppe ja isikudooside seire kohta;
 9. muud andmed, mis on vajalikud kiirgusohutuse hindamiseks.

Kiirgustegevuseks on muuhulgas ka kiirgusallika (k.a. elektrikiirgusseadme) paigaldadamine, remontimine ja hooldamine, mida teostatkse sageli tootja või tootja poolt volitatud esinaja poolt.

VORM Taotluse esitamseks - SIIN (189.48 KB, PDF)

Väljastatud tunnustusotsusele märgitakse:

 1. tunnustuse saanud ettevõtja nimi ja registrikood;
 2. tunnustuse saanud ettevõtja ning kontaktisiku aadress ja kontaktandmed;
 3. kiirgustegevuse nimetus;
 4. kiirgustegevuse asukoht;
 5. tunnustuse kehtivusaeg;
 6. kiirgustöötajate andmed;
 7. kiirgustegevusest ja selle eripärast tulenevad kiirgusohutuse ja kiirgusseire nõuded ning muud kiirgustegevust iseloomustavad andmed.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.