Kiirgustegevusloa taotlemine

Alates 01.04.2018 on kiirgustegevusloa taotlemine/muutmine ja sealhulgas riigilõivu tasumine infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/

Taotlejad, kes ei saa riigilõivu läbi infosüsteemi KOTKAS tasuda ja on tasunud selle väljaspool infosüsteemi. Selleks, et Teil oleks võimalik taoltust esitada, palume saata riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus koos märkusega „kiirgustegevusloa taotluse esitamine infosüsteemi KOTKAS“ klienditoe meiliaadressile:  klienditugi@keskkonnaamet.ee. Klienditugi annab Teile tagasisidet, kui Teil on võimalik infosüsteemis taotlus ära esitada.

KOTKAS – keskkonnaotsuste infosüsteem - on infosüsteem, mille eesmärgiks on koondada keskkonnalubade taotlemine ja menetlemine ühisesse keskkonda.

Kiirgustegevusloa andmine otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohaste taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui kiirgustegevusluba taotletakse suure ohuga kiirgustegevuseks, võib Keskkonnaamet eelnimetatud tähtaega pikendada kuni 90 päeva võrra. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Kiirgustegevusloa taoltuse/muutmise taotluse täitmisel infosüsteemis KOTKAS juhindutakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lg 1 koostoimes kiirgusseaduse § 70 lg 1 ja keskkonnaministri 24.11.2016 määruse nr 60 "Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa vormid ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete vormid" selgitustest.

Muud juhendid:

Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhend Radiation Protection 162: Criteria for acceptability of medical radiological equipment used in diagnostic radiology, nuclear medicine and radiotherapy (PDF) (pdf (949.79 KB, PDF)).
Vastavalt tervise- ja tööministri 19.12.2018 määruse nr 71 „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded1“ § 13 peavad meditsiinikiirituse protseduuridel tohib kasutada meditsiinikiiritusseadmeid, mis vastavad asjakohases Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhendis esitatud kriteeriumidele.

Kvaliteedikontrolli kriteeriumid hambaröntgenseadmele (väljavõte Euroopa Komisjoni kiirguskaitse juhendist p 2.5, eestikeelne tõlge (118.97 KB, PDF)(118.97 KB, PDF).

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.