Kiirgustegevusloa muutmine

Alates 01.04.2018 on kiirgustegevusloa taotlemine/muutmine ja sealhulgas riigilõivu tasumine infosüsteemis KOTKAS.

Kiirgustegevusloa omaja esitab loa andjale keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu taotluse, kui ta kavatseb:

  1. kasutusele võtta uue või täiendava kiirgusallika;
  2. muuta kiirgustegevusloas märgitud kiirgusallika andmeid või lõpetada selle kasutamise;
  3. anda kiirgusallika üle teisele isikule või ladustada selle radioaktiivse jäätmena;
  4. muuta kiirgustegevusloaga määratud kiirgustegevust, tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemise viise, piirkoguseid või ladustuskohta;
  5. muuta kiirgustegevuse toimumise kohta, rajatisi või ruume;
  6. võtta tööle uue kiirgusohutuse spetsialisti;
  7. muuta muul viisil oluliselt loas kirjeldatud kiirgustegevust.

Ülaltoodud punktides 1, 4, 5 või 7 nimetatud juhtudel, kui tegemist on kiirgusohutuse seisukohast olulise muudatusega, käsitatakse nimetatud teateid uue kiirgustegevusloa taotlusena.

Vastavalt riigilõivuseadusele tuleb kiirgustegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõiv 150 eurot.

Täpsemalt riigilõivust: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/riigiloivud

Kiirgustegevusloa muutmise taotlemisel:

  1. ülaltoodud punktides 1, 3, 4, 5 ja 7 nimetatud juhul otsustab Keskkonnaamet kiirgustegevusloa muutmise 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates;
  2. ülaltoodud punktides 2 ja 6 nimetatud juhul otsustab Keskkonnaamet kiirgustegevusloa muutmise 5 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa muutmise taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.