Riiklik kiirgustöötajate doosiregister

Kiirgustöötajate saadud kutsekiirituse dooside arvestuse pidamiseks peetakse Riiklikku kiirgustöötajate doosiregistrit. Registri vastutav töötleja on Keskkonnaamet ning selle pidamisel lähtutakse keskkonnaministri 20.10.2016 määrusest nr 41 "Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus".

NB! Hetkel puudub välistel kasutajatel (st kiirgustöötaja ja kiirgustegevusloaomaja) ligipääs doosiregistrile. Kõik toimingud teostab registri vastutav töötleja. Välistele kasutajatele on planeeritud tagada ligipääs riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse 2021. aasta I kvartali jooksul. 

 

Kiirgustöötajate andmete ning doosiandmete sisestamine doosiregistrisse

Vastavalt kiirgusseaduse paragrahvi 50 lg 1 nõuetele peab kiirgustegevusloa omaja tagama kiirgustöötajate seireandmete esitamise doosiregistrisse.

 

Vastavalt keskkonnaministri 20.10.2016 määrusele nr 41 kantakse doosiregistrisse järgmised andmed:

 1. kiirgustöötaja ees- ja perekonnanimi ning kodakondsus;
 2. isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja sugu;
 3. tööandja registrikood, nimi ja aadress ;
 4. kiirgustöötaja kategooria ja ametikoht; 
 5. seireperioodi algus- ja lõppkuupäev;
 6. väliskiiritusest põhjustatud efektiivdoosi suurus;
 7. radionukliidide sissevõtust põhjustatud efektiivdoosi suurus;
 8. ekvivalentdoosi suurus kiirgustöötaja silmaläätses, nahas ja jäsemetes;
 9. avariikiirituse suurus,
 10. avariikutsekiirituse suurus;

Punktides 1-10 loetletud andmed esitab kiirgustegevusloa omaja või isikudooside seiraja doosiregistrisse eelmise kalendriaasta kohta vähemalt üks kord aastas hiljemalt iga aasta 31. märtsiks.

 

Kui kiirgustegevusloa omajal on sõlmitud leping isikudosimeetrite kontrolliks Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonnaga, sisestatakse kiirgustöötajate seireandmed doosiregistrisse kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo isikudosimeetria spetsialistide poolt peale isikudosimeetrite mõõtmist. 

 

Juhul, kui kiirgustöötaja on saanud põhjendamatult suure doosi, peab kiirgustegevusloa omaja uurima välja selle põhjuse. Kui selgub, et kiiritada on saanud isikudosimeeter, mitte kiirgustöötaja, peab kiirgustegevusloa omaja hindama kiirgustöötaja poolt seireperioodil saadud doosi suurust. Hinnatud doosi suurus koos põhjendusega esitatakse Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroosse kiirgustöötaja doosi suuruse muutmiseks doosiregistris.

 

Doosiregistrist väljavõtte taotlemine

Vastavalt kiirgusseaduse §102 lg 5 võimaldatakse kiirgustöötaja isikudooside seire tulemustele juurdepääs järgmistele isikutele:

 • kiirgustöötajale tema isikut puudutavate andmete osas;
 • spetsialistile, kes osutab kiirgustöötajale töötervishoiuteenust;
 • kiirgustegevusloa omajale tema kiirgustöötajate andmete osas;
 • kiirgusohutuse kontrolli teostajale;
 • kiirituse ja selle mõju kohta teadusuuringuid tegevale isikule andmete osas, mis ei puuduta kiirgustöötaja isikut.

Doosiregistrist väljavõtte väljastamine toimub kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroole kirjalikult esitatud taotluse alusel. Taotlus peab olema allkirjastatud.

 

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.