Keskkonnaameti infosüsteemid

Infosüsteem KOTKAS asub aadressil https://kotkas.envir.ee

Infosüsteemis KOTKAS saab esitada vaid keskkonnakomplekslubade keskkonnatasu deklaratsioone ja loata tegevusega seotud deklaratsioone (välisõhu ja vee valdkonnas), muude valdkondlike keskkonnalubade deklaratsioonide esitamine jätkub Keskkonnaameti e-teenuste portaalis.

Keskkonnaameti e-teenuste portaal asub aadressil http://eteenus.keskkonnaamet.ee/

KOTKAS-e  ja Keskkonnaameti e-teenuste portaalis on võimalik koostada ja esitada keskkonnatasu deklaratsioone. Deklaratsiooni koostamisel tuleb sisestada vaid keskkonnakasutuse andmed ja elektrooniline vorm genereerib automaatselt keskkonnatasu summa. Kui arvutus(ed) on koostatud, siis saab “ühe nupuvajutusega” deklaratsiooni esitada ning edasi peab vaid hoolitsema selle eest, et Maksu- ja Tolliametis asuval ettemaksukontol oleks piisavalt vahendeid deklaratsiooni alusel tekkinud rahalise nõude katmiseks.

KOTKAS ehk keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem on infosüsteem, mille eesmärgiks on koondada keskkonnalubade taotlemine, menetlemine ja keskkonnatasude deklareerimine ühisesse keskkonda.

KOTKAS infosüsteemis saab koostada ja esitada keskkonnakompleksloa taotluse, osaleda kompleksloa menetlusprotsessis, esitada keskkonnatasu deklaratsioone, esitada aastaaruandeid.

Infosüsteemide kasutamisel on abiks klienditugi
tel: 662 5999
e-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee

 

 

Miks kasutada KOTKAS-t ja Keskkonnaameti e-teenuste portaali?

  • Infosüsteemide kasutamine välistab vigade tekkimise esitatud deklaratsioonis puuduvad arvutusvead, tasumäärade vead ja loa andmete deklaratsioonile kandmise vead;
  • tasumisele kuuluva summa saab teada koheselt. Paberil või e-kirjaga esitatud deklaratsiooni sisestamisel võib ilmneda, et arvutuskäigus esineb puuduseid ning deklaratsioon palutakse uuesti esitada;
  • portaali kasutamine on mugav ja kasutajasõbralik;
  • deklaratsiooni saab esitada deklareerijale sobivas kohas ja ajahetkel;
  • kõikide keskkonnalubade keskkonnatasu deklaratsioonid saab esitada ühtses keskkonnas;
  • deklaratsiooni koostamisele ja esitamine kulub vähem aega;
  • arvutuste vormid on eeltäidetud loaandmetega (täita tuleb vaid perioodi keskkonnakasutuse andmed) ja tasumääradega (arvutustehted tehakse automaatselt);
  • loa valdaja võib volitada deklaratsioonide koostamist ja esitamist mitmele isikule;
  • esitatud deklaratsioonide kohta jääb deklareerijale ülevaade- deklareerija saab hiljem juba esitatud deklaratsioone vaadata.
 

Kuidas saab infosüsteemi KOTKAS ja Keskkonnaameti e-teenuste portaali kasutada?

Portaali kasutamiseks peab tuvastama end ID-kaardi või Mobiil-ID- ga. Seega on vaja interneti ühendusega arvutit, millel on enamlevinud veebilehitseja ajakohane versioon (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). ID-kaardiga tuvastamiseks peab olema ID-kaardi lugeja ja tarkvara.

Keskkonnaameti e-teenuste portaali kasutamiseks tuleb sõlmida leping. Lepingu saab mugavalt sõlmida otse portaalis. Lepingu sõlmimise õigus on keskkonnaloa valdaja esindusõiguslikul isikul. Lepingu sõlmimise järgselt saab lepingu sõlmija anda volituse isikule (isikutele) deklaratsiooni koostamiseks ja esitamiseks. Volituse deklaratsiooni esitamiseks saab anda mitmele isikule ja üks isik võib olla volitatud esitama rohkem kui ühe keskkonnaloa keskkonnatasu deklaratsiooni. Lepingu sõlmimine ja volituste andmine on ühekordne protseduur, mis on lihtne ja vähe aeganõudev.

Keskkonnaameti e-teenuste portaali kasutamise lepingut on võimalik sõlmida ja anda volitusi ka Keskkonnaameti kontorites. Selleks et sõlmida leping Keskkonnaameti kontoris, peab keskkonnaloa valdaja esindusõiguslikul isikul kaasas olema isikut tõendav dokument. Kui esindusõigus on edasi volitatud, peab lisaks isikut tõendavale dokumendile, kaasas olema esindusõigust tõendav volikiri. E-teenuste portaali kasutamiseks vajalike volituste andmisel tuleb esitada volitatava isikukood ja nimi.

Nõuded elektrooniliselt esitatavale dokumendile

E-keskkonnaameti kasutuslepingu sõlmija ja volituste andja on kohustatud nende dokumentide või nende lisade Keskkonnaametile esitamisel kasutama dokumendi formaati PDF (Portable Document Format). Samuti tuleb E-keskkonnaameti kasutuslepingu sõlmijal ja volituste andjal tagada vastavate dokumentide PDF formaadis vastu võtmise valmidus.

E-keskkonnaameti kaudu Keskkonnaametile esitatavad dokumendid (näiteks keskkonnatasu deklaratsiooni lisad) tuleb esitada OpenDocument formaadis (näiteks odt- , ods- faili tüübid) või Microsoft Office faili formaadis (näiteks doc-, xls- faili tüübid).

Keskkonnaametile esitatud andmete struktureerimis- ja paigaldusviis dokumendis peab olema Keskkonnaametile infotehnoloogiliselt vastuvõetav, avatav ja töödeldav, vastasel juhul loetakse failis sisalduv teave esitamata jäetuks.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.