Language switcher

Kudealade taastamine

Keskkonnaamet on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 toel alustanud kalade kudetingimuste parandamist meres, jõgedes ja järvedes (EMKF meede 1.18).

Meetme eesmärgiks on merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamine. Selle elluviimiseks toetatakse kunstkoelmute paigaldamist Liivi lahte ja koelmualade taastamist meres ja siseveekogudes.

Meetme eelarve 2014-2020 programmperioodiks on 3 000 000 eurot, mida rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest. Meetme eelarve 2017. aastaks oli 2 000 000 eurot. Toetuse kasutamise kava kinnitati eelarvega 1 103 907 eurot.

Keskkonnaameti poolt ellu viidavate  I vooru projektide nimekiri:

 1. Kalade kudetingimuste parandamine Nõva jõel (maksumus 66 279 eurot, tähtaeg 31.12.18).
 2. Kalade kudetingimuste parandamine Veskijõel (maksumus 47 533 eurot, tähtaeg 31.12.18).
 3. Kalade kudetingimuste parandamine Riguldi jõel ja Leidissoo peakraavil (maksumus 48 771 eurot, tähtaeg 31.12.18).
 4. Koha kunstkoelmute paigutamine Pärnu lahte, kunstkoelmute kontroll ja koelmute hooldamine (maksumus 82 172 eurot, tähtaeg 31.12.19).
 5. Keeri järve väljavoolu puhastamine (maksumus 11 316 eurot, tähtaeg 31.08.18).
 6. Lõheliste varjevõimaluste lisamine Timmkanali sobivatel lõikudel (maksumus 12 858 eurot, tähtaeg 31.08.18).
 7. Lõheliste koelmualade ja elupaikade parandamine Vääna jõe alam- ja keskjooksul (maksumus 12 382 eurot, tähtaeg 30.04.18).
 8. Lõheliste koelmualade ja elupaikade parandamine Pirita jõe alamjooksul (maksumus 10 799 eurot, tähtaeg 30.04.18).
 9. Jaama jõe suudme ja Jaama kanali puhastamine setetest kalade rände võimaldamiseks madalveeperioodil (maksumus 8 936 eurot, tähtaeg 31.08.18).
 10. Forelli koelmuala kvaliteedi parandamine ja koelmualade laiendamine Munalaskme oja sobivatel lõikudel (maksumus 12 382 eurot, tähtaeg 31.08.18).
 11. Sauemere ja Teorehe järve veetaseme hoidmise ja noorkalade merre laskumise eeluuring (maksumus 49 882 eurot, tähtaeg 31.10.19).
 12. Saunja lahe ja Riimimere, Saaremõisa lahe ning Salajõe-Kärbla peakraavi süsteemi vahelise osaliselt kinni kasvanud kalade rändetee taasavamise eeluuring (maksumus 40 958 eurot, tähtaeg 31.10.19).
 13. Matsalu lahe, Kasari jõe lehtersuudmeala kalade kude- ja turgutusala seisundi parendamiseks vaba veepiiri, roostiku mosaiiksuse ning vooluveekogude looduslikuma veerežiimi taastamise ja säilitamise eeluuring (maksumus 127 267 eurot, tähtaeg 31.10.19).
 14. Kloostri jõe lehtersuudme elupaigatüübi (EL LD tüüp 1130) inventeerimine (maksumus 46 000 eurot, tähtaeg 31.05.19).

Lingid:

Lisainfo:

Aimar Rakko, Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja, aimar.rakko@keskkonnaamet.ee, 5306 9104

Aivar Nigol, projektijuht, aivar.nigol@keskkonnaamet.ee, 5064 083

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.