Projekteerimistingimuste kooskõlastamine

Keskkonnaamet projekteerimistingimusi ei väljasta, vaid kooskõlastab kohaliku omavalitsuse või seaduses nimetatud muu projekteerimistingimuste andmiseks pädeva asutuse poolt koostatud projekteerimistingimusi.

Projekteerimistingimuste kooskõlastamise nõude Keskkonnaametiga määrab looduskaitseseadus, mille kohaselt ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis anda projekteerimistingimusi ning ehitusseadustik, mille kohaselt projekteerimistingimuste andmiseks pädev asutus esitab projekteerimistingimuste eelnõu vajaduse korral kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega.

Kaitstavate loodusobjektide - kaitseala, hoiuala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti valitseja on Keskkonnaamet.

 

Projekteerimistingimuste kooskõlastamiseks esitamine

Projekteerimistingimuste andmiseks pädev asutus koostab projekteerimistingimuste eelnõu ja esitab selle elektrooniliselt ehitisregistri kaudu Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.

Projekteerimistingimuste kooskõlastamisega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Keskkonnaamet vaatab projekteerimistingimuste eelnõu läbi kümne päeva jooksul alates selle esitamisest. Kui läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Samuti võib Keskkonnaamet kooskõlastamisel seada tingimusi, mille täitmisel eeltoodud kahju ei tekiks.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.