Ehitusteatise kooskõlastamine

Ehitusteatise kooskõlastamise nõude määrab looduskaitseseadus, mille kohaselt ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis lubada ehitada ehitusteatise kohustusega ehitist ning ehitusseadustik, mille kohaselt pädev asutus kellele seaduses sätestatud juhul on esitatud ehitusteatis vajaduse korral kontrollib, kas seoses ehitusteatises märgitud ehitise või ehitamisega tuleb kooskõlastada ehitis või ehitamine teise pädeva asutusega.

Kaitstavate loodusobjektide - kaitseala, hoiuala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti valitseja on Keskkonnaamet.

 

Ehitusteatise kooskõlastamiseks esitamine

Pädev asutus kellele ehitusteatis esitati esitab selle elektrooniliselt ehitisregistri kaudu Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.

Ehitusteatise kooskõlastamisega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Keskkonnaamet vaatab ehitusteatise läbi 10 päeva jooksul alates selle esitamisest. Kui läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Samuti võib Keskkonnaamet kooskõlastamisel seada tingimusi, mille täitmisel eeltoodud kahju ei tekiks.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.