Ehitusloa kooskõlastamine

Ehitusloa kooskõlastamise nõude Keskkonnaametiga määrab looduskaitseseadus, mille kohaselt ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis anda ehitusluba ning ehitusseadustik, mille kohaselt ehitusloa andmiseks pädev asutus esitab ehitusloa eelnõu vajaduse korral kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusloa taotluse esemega.

Kaitstavate loodusobjektide - kaitseala, hoiuala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti valitseja on Keskkonnaamet.

 

Ehitusloa kooskõlastamiseks esitamine

Ehitusloa andmiseks pädev asutus koostab ehitusloa eelnõu ja esitab selle elektrooniliselt ehitisregistri kaudu Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.

Ehitusloa kooskõlastamisega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Keskkonnaamet vaatab ehitusloa eelnõu läbi 10 päeva jooksul alates selle esitamisest. Kui läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Samuti võib Keskkonnaamet kooskõlastamisel seada tingimusi, mille täitmisel eeltoodud kahju ei tekiks.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.