Ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine

Looduskaitseseaduse kohaselt on ranna või kalda ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud (v.a seaduses nimetatud juhtudel).

Kaitsealadel tuleb arvestada, et ehitamisele kohaldatakse looduskaitseseaduse 6. peatükis sätestatut, kui kaitseala kaitse-eeskirjaga ei ole sätestatud teisiti. See tähendab, et kui kaitse-eeskirjaga ei ole ehituskeeluvööndit (sh vööndi ulatus) käsitletud erinevalt looduskaitseseadusest, siis tuleb lähtuda looduskaitseseaduse 6. peatükist. Konkreetse kaitseala kaitse-eeskirjaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.

Kuna ehituskeeluvööndis on ehitamine üldjuhul keelatud ja selle vähendamine võib toimuda vaid Keskkonnaameti nõusolekul, siis on tegemist erandiga, mille vajadus peab olema põhjendatud.

 

Ehituskeeluvööndi vähendamiseks taotluse esitamine

Keskkonnaametile esitab taotluse vähendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit kohalik omavalitsus. Ehituskeeluvööndit saab vähendada detail- või üldplaneeringu alusel.

Kohalikul omavalitsusel tuleb Keskkonnaametile pärast planeeringu vastu võtmist esitada:

  • motiveeritud taotlus, milles tuleb põhjendada, miks on vajalik teha erand üldisele normile, mis keelab ehituskeeluvööndis ehitamise
  • looduskaitseseaduse kohaselt üks järgnevaist:
  1. vastuvõetud üldplaneering
  2. kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldav vastuvõetud detailplaneering
  3. vastuvõetud detailplaneering, kui kehtestatud üldplaneering puudub
  • koopia planeeringu vastuvõtmise otsusest
  • planeering, mille alusel ehituskeeluvööndi vähendamist taotletakse

Eeltoodu võib esitada:

  • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga;
  • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
  • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Taotlus, koopia planeeringu vastuvõtmise otsusest ja planeering esitada soovitavalt Keskkonnaameti e-posti üldaadressil info@keskkonnaamet.ee.

Ehituskeeluvööndi vähendamise taotlustega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotluse läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest taotluse esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet hindab ehituskeeluvööndi vähendamise vastavust looduskaitseseaduses sätestatud ranna või kalda kaitse eesmärgile ja lähtub seaduses toodud tingimustest.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.