Language switcher

Kaitstavatel aladel tegutsemise load

Loodusväärtuste kaitsmiseks on moodustatud sellised kaitstavad loodusobjektid nagu kaitseala (rahvuspark, looduskaitseala, maastikukaitseala ehk looduspark), püsielupaik ja kaitstava looduse üksikobjekt. Nendes rakendatavate kitsenduste ulatus kehtestatakse kaitse-eeskirjaga.

Kaitse-eeskirjaga võib kaitstavad loodusobjekti poolt hõlmatava maa-ala jaotada erineva rangusastmega vöönditeks, milleks on loodusreservaat, sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd. Loodusreservaat on kõige rangema kaitsega vöönd, mis hoitakse otsesest inimtegevusest puutumata.

Sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis aga annab looduskaitseseadus kaitse-eeskirjaga võimaluse reguleerida erinevaid tegevusi nagu näiteks:

  • ehitiste püstitamine
  • inimeste viibimine
  • sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine
  • telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine
  • marjade, seente, muude metsa kõrvalsaaduste ja roo varumine

Kuid alati tuleb kaitse-eeskirja vaadata koos looduskaitseseadusega, sest eeltoodud tegevused on looduskaitseseaduse kohaselt sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis keelatud, kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti. Seega, kui kaitse-eeskirjas ei ole neid tegevusi käsitletud on need looduskaitseseaduse kohaselt keelatud. Looduskaitseseaduse ja kaitse-eeskirjadega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.

Hoiualadel kaitse-eeskirja ei ole ja nende maa-ala ei ole jaotatud piirangu-ja sihtkaitsevöönditeks. Hoiualadel tegutsemisel tuleb juhinduda looduskaitseseaduse 5. peatükist, mis näeb ette, et teatud tegevuste kavandamise korral tuleb Keskkonnaametile esitada hoiuala teatist, mille kohta leiad rohkem infot Hoiuala teatise rubriigist. Kõikide teiste tegevuste korral tuleb arvestada, et tegevusega ei tohi hävitada ja kahjustada elupaiku ja kasvukohti, mille kaitseks hoiuala moodustati ning oluliselt häirida kaitstavaid liike. Hoiualade kaitse alla võtmiste kohta leiab infot Riigi Teatajast.


Meenikunno raba
Rahva seas populaarsust kogunud Meenikunno raba meelitab matkarajaga, kus asuvad vaatetorn, matkaonnid, ujumiskoht ja võimalus metsas mütata. Õhtul on võimalus nautida päikeseloojangut raba servas asuvalt Kamarusmäelt. Kaitsealustest lindudest võib näha taeva all kalakotkast, rabas jalutamas sookurge, metsas kuulda must- ja laanerähni ning valgeselg-kirjurähni tegemisi ja hea õnne korral näha ka händkakku. Rabas matkates tee seda laudteel, et säästa pinnast ja taimestikku. Foto: Kerttu Elm

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.