Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava

Sadama pidaja koostab ja rakendab nõuetekohase laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava. Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava võib koostada piirkondlikult kõigi sadamate osalusel tingimusel, et vastuvõtuseadmete vajadus ja nende olemasolu täpsustatakse kavas iga sadama puhul eraldi.

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava esitab sadama pidaja heakskiitmiseks Keskkonnaametile. Kava esitatakse aadressile info@keskkonnaamet.ee

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava tuleb esitada heakskiitmiseks järgmistel juhtudel:
1) enne sadama registreerimist sadamaregistris;
2) olemasoleva sadama puhul enne kava rakendamist;
3) vähemalt iga kolme aasta järel;
4) pärast olulisi muudatusi sadama töös.

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava peab sisaldama järgmisi andmeid ja kirjeldusi:
  1) hinnangut sadama vastuvõtuseadmete vajaduse kohta, arvestades sadamat külastavate laevade vajadusi;
  2) sadama vastuvõtuseadmete liigi ja võimsuse kirjeldust;
  3) laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ja kogumise protseduuride kirjeldust;
  4) vajaduse korral eelkäitlemise seadmete ja protsesside kirjeldust;
  5) laevaheitmete ja lastijäätmete kogumise eest võetavate tasude süsteemi kirjeldust;
  6) sadama vastuvõtuseadmete puudustest teatamise korda;
  7) infovahetuse korraldust sadama pidaja, sadamaehitise kasutajate, jäätmekäitlejate ja teiste sadama jäätmekäitlusega seotud isikute vahel;
  8) vastuvõetavate ja käideldavate laevaheitmete liike ja koguseid;
  9) vastuvõetavate laevaheitmete ja lastijäätmete kogust näitavate meetodite kirjeldust;
  10) viiteid laevaheitmete üleandmist reguleerivatele õigusaktidele ja laevaheitmete üleandmise protseduuride kokkuvõtet;
  11) kava rakendamise eest vastutava isiku või isikute kontaktandmeid;
  12) sadama vastuvõtuseadmete tegelikku kasutust näitavate meetodite kirjeldust;
  13) laevaheitmete ja lastijäätmete edasise töötlemise kirjeldust.

Abimaterjalid

Kas teadsid, et?

  • Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtjal peab olema jäätmeseaduse kohane keskkonnakaitseluba. Seejuures võib sadama pidaja sõlmida lepingu vastava teenuse osutajaga.
  • Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtja koostab ja esitab vastuvõetud laevaheitmete ja lastijäätmete kohta aruande jäätmeseaduse § 117 kohaselt.

 

Vaata veel

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.